fütade

clitor eastwood clitor eastwood
farsça "düşkün, düşmüş, biçâre, zavallı, tutkun, meftun olmuş aşık" anlamına gelen kelime.
çoğulu "fütâdegan"dır.
fütâde, basit veya önemsiz bir kelime gibi görünebilir; herhangi bir satır arasında dikkat dahi çekmeyebilir. lakin harfleri arasında nice susmuş, küsmüş, köşesine çekilmiş ve yalnız aşıklar saklar.
bazen bir kelime, nice yolcuya ev sahipliği yapar.

sâbit beyciğim bir beyitte şöyle der:

"dâm-ı belâda hicre düşürdün fütâdeni
düşmenlerim senin gibi fettâna düşmesün."

(şu belâlar ve tuzaklarla örülmüş yerde sana meftûn olan şu adama ayrılıklar, acılar, ahlar çektirdin. düşmanlarım dahi senin gibi gönülleri altüst eden, ayartan, insanı gafletlere gark eden birine düşmesin!)