georg wilhelm friedrich hegel

5 /
darth minor darth minor
onu anlamak kadar, okumakta zor değil mi? anlamak, anlatmak için mi? yoksa kendi kendimize öğretmek için mi onun yaşam boyu yaşadıklarını, idealarını ve elbette öğretilerini? bence en başta kendimize bir ilke edinmek içindir. gelgelelim george wilhelm friedrich hegel'in klasik sanat anlayışındaki üsluba; " idealin kavramsal olarak tamuygun sunumunu, güzelin alanının tamama ermesini" olarak dile getiriyor evvela. sonrasında yine kendi deyimiyle, hiç bir şey daha güzel olamaz ya da güzel hale gelemez." onun klasik sanat yorumu en net bu şekildedir.
5 /