george orwell

1 /
giberling giberling
hakkında birçok spekülasyonlar bulunan çifte ajan olduğundan şüphelenilen ingliz yazar. 1984 ve hayvan çiftliği başlıca eserleridir. 1984'ü sipariş üzerine yazdığı iddia edilse de ortaya çok etkileyici bir roman çıkarmıştır. kim ne derse desin çok yaratıcı bir yazardır
twinkle twinkle
eserlerindeki umutsuzluğun nedeni inancını yitirmiş olmasıdır. şöyle ki:
orwell, hitler ve mussolini desteğindei franco'nun güçleriyle savaşmak için ispanya'ya gider. burada hayal ettiği gibi bir düzen görür. fahişelik ve dilencilik ortadan kalkmış, ihtiyaç sahiplerine bedava mal yardımı yapılıyor, statü belirten ünvanlar yasaklanmış vs. akabinde cephede vuruluyor. iyileşip ispanya'ya döndüğünde ise bu güzel düzenin bozulduğunu ve bunu yapanın, zamansız bir devrim hareketinden korkan stalin olduğunu düşünüyor. bunların yanında bir troçki hayranı olan orwell, stalin yanlılarının troçkistlere davranışını görünce iyice soğuyor stalin'den. ispanya sebebiyle yaşadığı hayalkırıklığı umutsuzluğu getiriyor. bu umutsuzluk, rus devrimine inancını kaybetmesi gibi etkenler yaşamı boyunca görüp geçirdiği diğer etkenlerle de** birleşiyor ve orwell'ın hayatının son döneminde, hastalığı sebebi ile inzivaya çekildiği bir adada 1984'ü oluşturuyor.

ayrıca orwell komünizm karşıtı değildir. kendisi marksizm'in ilkeleri benimsemiştir. eserlerinde yerdiği yönetim biçimleri marksizm ilkesinden sapmış, diktatörlüğe yönelmiş, yandan yemiş komünist yönetimlerdir.
1
maya maya
"180 derece dönmek" diye adlandırılan fikir değişimi, aslında hep savunduğu idealist fikirlerin adı altında yapılan vahşete karşı eleştiridir. kendisi troçkist, troçki de bir sosyalistti hep.
halavurt halavurt
1903 ile 1950 yılları arasında yaşamıştır.üniversite bursu kazanamıyınca hindistan 'da polis olarak görev yapmıştır ancak yönetimin iç yüzünü görünce istifa etmiştir sonra bunları eleştiren makaleler yazmıştır.avrupaya döndükten sonra ingiltere ve fransa 'da yaşamıştır bu arada hapishane hayatını öğrenmek için sarhoşluktan dolayı kısa süreliğine hapse atılmıştır.orwell o dönemdeki pek cok yazar gibi gazeteci olarak ispanya iç şavasını katıldı fakat vurularak ağır yaralandı.2. dünya savaşında bbc,observer,trıbune için muhabirlik yaptı.savaş sonlarına doğru hayvanlar çiftliği yazdı.en ünlü kitabı ise 1984 modern dünyayı protesto eden bir romandır.orwell in burma günleri kitabı ise ingilizlerin burma daki yaptığı sömürgeciliği anlatan ilk kitabıdır
piquetero piquetero
tüm sovyet halklarının faşizmle savaştığı, milyon milyon öldüğü yıllarda, kendisinin de belirttiği gibi sovyet efsanesinin yıkılmasını arzulayıp, bu amaçla hayvan çiftliği eserini kaleme alarak, nasıl bir sosyalist olduğunu göstermiş yazardır.

eserlerinin basımı ve kendisinin burjuvazinin gözünde cazip hale gelmesi ise müttefiklerin ayrıştığı, soğuk savaşın yavaş yavaş başladığı 1945 yılına kadar ertelenmiştir. sonrasında soğuk savaş yerleştikçe de dünya çapında bir ün kazanmıştır.
earendill earendill
karşı ütopya romanlarının en iyisi olarak gösterilen 1984'ün yazarı ve aldous huxley'in öğrencisi. çocukluğunu ingiliz sömürgesi hindistan'da geçiren george orwell'ın edebiyat hocası aldous huxley'di. huxley de en tanınmış karşı ütopya romanlarından bir diğeri olan "cesur yeni dünya"'nın (brave new world) yazarıdır. fakat cesur yeni dünya mevcut sanayi toplumuna dayalı bir dünyanın kötü geleceğini yazmıştı. milat yerine ford fabrikasının üretime geçişinin sıfır yılı kabul edildiği bu yıllarda dünya çok ileri bir kapitalist-modernist-bilimselci yaşam tarzı üretmiştir, aynı zamanda da aşırı baskıcıdır, fakat toplum bunu anlamamaktadır.
orwell ise kendi romanında belki de bir cevap niyetiyle tam tersi olan bir toplumun, orwell'in tipik ingiliz özgürlükçü ideallerine dayalı sosyalist umutlarını hayalkırıklığına dönüştüren, çünkü sosyalizmi diktatörlük olarak uygulayan sovyet rusya'nın geleceğini anlatmıştır. ve tabii bu çok daha inandırıcıdır huxley'inkinden. tıpkı önceki romansı kitabı hayvan çiftliğinde olduğu gibi başrolu bu kitapta da troçki (goldstein) ve stalin (büyük birader) paylaşırlar.

ilginçtir; bağlam, tarih bilmeden, niye yazıldığını düşünmeden bir çok sosyalist birbirine mesela bir cesur yeni dünya yerine 1984'ü okutur, sanki kitap onların ideallerine değil de kapitalizme eleştiriymiş gibi. halbuki orda alenen rejimin adı bile ingsos'dur (=ingiliz sosyalizmi). daha ne desin adam?

kendini sosyalist sanan liberallerin neden türkiyeye özgü bir kategori olduğu sorusunun cevabı da belki burada gizlidir.
1 /