golden gate

ninkasi ninkasi
yapımı 1933-37 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş, asma köprü. mimarı joseph strauss'tur. san francisco, california'daki bu şahane yapının bir tarafından öbür tarafına bisikletle geçmek mümkündür, eğlencelidir.
karamuratbenim karamuratbenim
joseph strauss gibi bir dahi - bencil mühendisin elinden çıkmıştır. herif alman ideolojisinden geldiğinden, görselliğinden önce işlevselliğini ve sağlamlığını düşündüğü için ilk tasarımları kabul edilmemiş, sonra ekibine görsel tasarımcılar falan alıp projeyi onaylatmıştır. köprü yapımında amerika büyük buhran denilen krizde olduğu için kaynak ayıramamış, tüm san francisco halkı evini ipotek ettirmiş, "yapmazsanız çocuğumu keserim lan" demiş ve o güvence ile köprü yapımına başlanmıştır. 35 milyon dolara mal olmuş köprü. o zaman için çok büyük para. köprüde çalışan bir elemanın yövmiyesi 11 dolar ve amerika'da bu elemanlara 11 dolar veriliyor diye genel grev çıkmıştır. köprü yapımı aşamasında, işsizler kamp kurar şantiye etrafına, birinin işi bırakması ( çok zor ihtimal ), kovulması, iş kazası geçirmesi için sabah-öğle akşam orda takılır, ıstavroz çıkarırlarmış (bkz: işsizlik). şimdi bile dünyanın 8. büyük köprüsü.
merveler melisler merveler melisler
oracle ‘ın fussion middleware ürün grubuna dahil ettiği oracle goldengate, veritabanları arasında mevcut datanın dml, ddl, dcl ve tcl replikasyonuna olanak sağlayan bir yazılım çözümüdür. bu cümleyi kısaca açıklamak gerekirse, oracle goldengate sayesinde kaynak veritabanı üzerinde yapılan işlemlerin kayıtlarını istediğimiz hedef veritaban(lar)ı üzerine dilersek gerçek zamanlı veya gecikmeli olarak aktarıp, işletebiliriz. bu aktarım işlemi kaynak veritabanında yapılan bütün işlemleri kapsayabileceği gibi, spesifik olarak sadece bir seqeunce ‘in, tablonun veya şemanın aktarımı olarak da yapılabilir.