gömüşmek üzere

lö şuhane lö şuhane
sevgilinin yanından ayrılırken kurduğum en son cümle.
ne demişler; "insanlar gömüşe gömüşe".

dememişler mi?
neden ya?
atalarımızın vizyonsuzluğu der susarım.

ah ben ata olacaktım ki!