götümüze girecek olan giriler

azureel azureel
itü sözlük; başlangıcı ve ataları itibari ile küfüre karşı değildir.
fakat içeriğinde ağır hakaret unsurları bulunduran yazılar;
kişisel giriler;
ve kişisel sorunlardan dolayı moderatörlere ve sözlüğe laf çarpmalar
bu türde olan girilere örnek teşkil eder.
spyder spyder
bin yazar sözlükte çocuklar gibi şendik
bin yazar o gün her önümüze gelene geçirdik*

kutsal emanetli beylerbeyi haykırdı: ibne fb
bir yaz günü atladık sözlüğün şirin ebesine

şimşek gibi bir başlığa atıldık yedi koldan,
şimşek gibi, nice yazarların geçtiği yoldan

bir gün yine doludizgin başlıklarımızla
yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla

sözlükte bugün yerlerinde yeller esse de,
hâlâ o başlıklar, giriler bitmez gözümüzde

bin yazar sözlükte çocuklar gibi şendik
bin yazar o gün her önümüze gelene geçirdik
asabi martı asabi martı
ünlü biri için, hede hödö bak isim de veriyorum tam bir orospu ve/veya tam bir pezevenk, şöyle şöyle gördüm ben oğlum çok fena şeklindeki dedikoducu teyzeler bildiriyor temalı giriler.