güçlüyken her türlü baskıyı yapan tipler

nautilus nautilus
gücünü kaybedince barış isteyenlerine bayılıyorum.

barış isteklerine "niye" sorusuyla cevap verin. çok saçma cevaplar duyarak eğlenebilirsiniz. kişisel tavsiyem acımayın.
metruk metruk
maalesef pek çok insan bir güç elde edince bunu baskı aracı olarak kullanabiliyor. bu, hayatın her mecrasında gözlemlenebilir bir durumdur. nedenleri ise tartışılır.
belki ilk etapta, ilişkilerinde ve muamelelerinde baskı uygulamak "güçlü, hakim ve başat karakter stili" gibi bir izlenim oluştursa da -şayet bu orantılı bir biçimde değil ise- zayıf karakterli bir insan davranışıdır, diyebiliriz.

bu durum benim zihnimde "intikamcı köle" gibi bir tasavvuru canlandırıyor. her köle gibi oldu olalı ezilmiş ve baskı görmüş bir köleye statü tanındığını varsayalım. ve sonrasında sınıf atlamış, statü kazanmış bu kölenin, diğer kölelere baskı ve eziyet oluşturduğunu tasavvur edelim. demek istediğim bunun gibi bir şeydir.

güçlü ve hakim bir karakterin kriterinin -ön planda- akıl olduğunu varsayarsak despotluğa, zorbalığa ve baskıya tevessül etmeden akılcı yöntemler ile amaca ve sonuca ulaşacağını öngörebiliriz.