gülşehri

hürrem hürrem
kırşehirlidir. geniş bir tasavvuf kültürüne sahiptir. ahi evren'in dervişidir. mantıku t tayr ( gülşenname) isimli, 167 beyitlik keramet i ahi evran isimli ve felekname isimli mesnevileri vardır. mantıku t tayr iranlı attar'ın aynı adlı eserinden çeviridir. sadece çeviriyle kalınmamış attar'ın esrarnamesi ve mevlana'nın mesnevisi'sinden de hikayeler katarak eserini genişletmiştir. tasavvufi konulu olup edebi yönden de sanat değeri vardır. felekname mesnevisi ise farsça'dır ve yine tasavvufi bilgisinin değerini gösterir. ayrıca elimizde 7 gazeli ve farsça aruz risalesi vardır.