haksız kazanç

sinefilolog sinefilolog
hak edilmemiş kazançtır. fakat burada gizli kalmış bir anlamı açıklamak gerekmektedir. haksız kazanç "hak"kın yani tanrının varlığı unutularak, göz ardı edilerek elde edildiği için mundardır. dürüstlük ve insan onuru üzerine söylenmiş onca kutsal ve dinsel uyarıya karşın bir insanın herhangi bir konuda "hak"ka karşı çıkmak pahasına kazanç elde etmesi, bu dünyada kazanç olarak görülse de ne yazık ki aslında büyük bir kayıptır. bu yüzden haksız kazanç bir süre sonra haklı kayba dönüşür.