halkçılık

1 /
lyrics lyrics
bir milleti oluşturan, çeşitli mesleklerin ve toplumsal grupların içinde bulunan insanlara halk denir. bu akımdan halkçılık ilkesi hem
cumhuriyetçilik hem de milliyetçilik ilkelerinin zorunlu bir sonucudur.

millet ile halk aslında tek anlama gelmektedir. halkçılık ise millet içindeki çeşitli insan gruplarının çıkarına ve yararına bir siyaset izlenmesi, halkın kendi kendini yönetmeye alıştırılmasıdır.halkçılık, cumhuriyetçiliğin doğal bir sonucudur ki, bu çok doğrudur. cumhuriyet, halkın kendi yöneticilerini kendi içinden seçmesi anlamına gelmektedir. böylece cumhuriyet rejimi, bir halk rejimi olmaktadır.
aynı biçimde, halkçılık, milliyetçiliğin de bir sonucudur. millet halktan oluştuğuna göre, milliyetçilik, türk halkının mutluluğu için çalışmak, ortak geçmişe ve geleceğe halkla birlikte bağlanmak demektir.halkçılık ilkesinin uygulanması ayrıca, toplumda hiç kimsenin diğerinden üstün olmamasının, kanun önünde kesin eşitliğin kabulü anlamına da gelmektedir. gerçek halkçılıkta hiçbir toplumsal gruba, zümreye ayrıcalık tanınmaz. halk her bakımdan birbirine eşit kimselerden oluşur.bugün bazı rejimler, halkı yalnız belli bir grup insandan ibaret saymaktadırlar. bu rejimlerin adı olan halk cumhuriyeti yanıltıcıdır. çünkü sadece belli bir grup halkın devleti anlamına gelmektedir. gerçek budur.ancak sizinde bildiğiniz gibi atatürkçü halk devletinin, uzaktan yakından böyle bir anlamı taşımadığı ve belirtmediği aşikardır dostlarım.
magarsus magarsus
gerek içeriği gerekse hedefleri açısından bakıldığında, cumhuriyet devrimi ayrıca bir sosyal devrim niteliği de taşır. başta isviçre medeni kanunu olmak üzere, batı kanunlarının türkiye'de uygulamaya konulmasıyla birlikte kadınların statüsünde köklü değişiklikler olmuş, 1934 yılında kabul edilen bir kanun ile kadınlar seçme ve seçilme hakkını almışlardır. atatürk çeşitli ortamlarda, türkiye'nin gerçek yöneticilerinin köylüler olduğunu söylemiştir. aslında bu durum türkiye için bir gerçek olmaktan
çok bir hedef niteliğindedir. halkçılık ilkesi sınıf ayrıcalıklarına ve sınıf farklılıklarına karşı olmak ve hiçbir bireyin, ailenin, sınıfın veya organizasyonun diğerlerinin daha üzerinde olmasını kabul etmemek demektir. halkçılık, türk vatandaşlığı olarak ifade edilen bir fikre dayanır. gurur ile birleşen vatandaşlık fikri,halkın daha fazla çalışması için gerekli psikolojik teşvikisağlar, birlik fikrinin ve ulusal bir kimliğin kazanılmasına yardımcı olur.
u boat 99 u boat 99
günümüz türkiyesi'nde uygulanmayan, atatürk'ün "ne liberalizm, ne sosyalizm, ne komünizmi, ne de kollektivizmdir" dediği ilkesidir. zira artık türkiye tam bir liberal ülkedir.
orgomelih orgomelih
# bugün haklı olarak kıvanç duyabileceğimiz bütün başarıların sırrı yeni türkiye devleti'nin yapısındadır.
gerçekte, türkiye devleti'nin, bu yeni müessesenin dayandığı esaslar, nitelik yönünden kendinden önceki tarihi müesseselerin esaslarından başkadır.
bunu bir kelime ile ifade etmek lazım gelirse, diyebiliriz ki, yeni türkiye devleti bir halk devletidir, halkın devletidir. ( 1923 )
# bugünkü varlığımızın temel niteliği milletin genel eğilimini ispat etmiştir, o da halkçılıktır ve halk hükümetidir. ( 1920 )
# iç siyasetimizde ilkemiz olan halkçılık, yani milletimizin bizzat kendi geleceğine sahip olması esası anayasamız ile ispat edilmiştir. ( 1921 )
# bizim görüşümüz - ki halkçılıktır - kuvvetin, kudretin, egemenliğin idarenin doğrudan doğruya halka verilmesidir, halkın elinde bulundurulmasıdır. yine şüphe yok ki, bu dünyanın en kuvvetli bir esası, bir ilkesidir. ( 1920 )
# türkiye büyük millet meclisi hükümeti bir halk hükümetidir. memleket menfaatlerine ait konularda, milletin fertleri ile hükümet arasında vazife yönüyle ortaklık vardır. ( 1921 )
# bizim hükümet şeklimiz tam bir demokrat hükümettir. ve lisanımız da bu hükümet, halk hükümeti olarak ifade edilir. ( 1922 )
# ne olduğumuzu bilelim. kurtulmak, yaşamak için çalışan ve çalışmaya mecbur olan bir halkız! bundan dolayı her birimizin hakkı vardır. yetkisi vardır. fakat çalışmak sayesinde bir hakkı kazanırız. yoksa arka üstü yatmak ve hayatını çalışmaktan uzak geçirmek isteyen insanların bizim toplumumuz içerisinde yeri yoktur, hakkı yoktur! o halde... halkçılık, toplum düzenini çalışmaya, hukuka dayandırmak isteyen bir toplum sistemidir. ( 1924 )
# bizim halkımızın çıkarları birbirinden farklı sınıf halinde değil; aksine varlıları ve çalışmalarının sonuçları birbirine lâzım olan sınıflardan ibarettir. ( 1923 )
# türkiye cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflandıran oluşmuş değil ve fakat kişisel ve sosyal hayat için iş bölümü itibarıyla çeşitli mesleklere ayrılmış bir toplum olarak görmek esas prensiplerimizdendir. ( 1931 )
gazi m.kemal atatürk
demokles demokles
türk devriminin ilkelerinden biri olarak kodlanmıştır. emile durkheim'in solidarizm anlayışından etkilenilmiştir. halkçılık ilkesine göre türkiye'de sınıflar bulunmamaktadır; dah doğrusu toplumsal sınıflar kaynaşmışlardır.

durkmein'in solidarizmi toplumu bir organizma olarak algılar ve her bir organ organizmanın sağlıklı çalışması için bir araya gelmiş, kaynaşmış ve bütünü oluşturmuştur. ziya gökalp'in kitaplarıyla türk devrimini çok etkileyen solidarizm türkiye halkının kaynaşmış bir bütün olduğunu varsayar. başka bir deyişle halkçılık, sınıf mücadelesinin panzehiri olarak geliştirilmiştir.
tyrannicide tyrannicide
sevimsiz böyle. adının hakkını veriyor. aldığı yapım ekine binaen kelimenin kökünden de uzaklaşıyor. halkçılık bir politika olarak uygulayıcısı açısından kendisinden ayrışmış bir halk tanımını yapmak zorunda. halka rağmen halk için, halka karşı, halkın üstünde gibi pratiklerine meşruiyet hazırlayacak zemin tam da bu zihniyet işte. bir nevi elitizm. zamanla halk ve halkçı arasındaki açının iyiden iyiye açılması kaçınılamaz. anlayamama-uzlaşamama-uzaklaşma tam da bu sebeple. sevimsizliği bundan. kendini böyle tanımlamanın kaçınılmaz sonu bu. kaçınmak isteyebileceği ihtimali ise tamamen benim iyiniyetim olabilir.
okuzabi okuzabi
eğer siyaset halkın peşine takılırsa kısa bir özgürlük havası ardından gelen korkunç ekonomik ve toplumsal sorunlar yumağının içine düşer toplumlar. zira "halk" düşünmez bireyler düşünür, halkın beklentilerine göre siyaset oluşturmak ve politikalar belirlemek aslında halka karşı ve siyaseti yozlaştırıcı fiillerdir..

siyasi hedeflere ulaşırken kullanılan politikalarda halkın tepkisini gözetmek ise doğru yoldur.
istanbuller istanbuller
a. ulke yonetiminin demokratikligi,
b. herhangi bir birey ve sinifa ulusun genel haklari disinda ayricalik tanimamak,
c. sinif kavgasini kabul etmemek gibi ogelerden olusur.
halkcilik ilkesi, ulusal egemenligi genis halk yiginlarinin ozgur iradesine baglarken oteki ilkelerden soyutlanmadan degerlendirilmelidir. akilcilik, ozgurlukculuk, ve uygarlikcilik ilkeleriyle cakisan bir ilke olrak halkin olumlu bilimin ve cagdas uygarligin gereklerine gore egitilmesi, yurttaslik bilincinin egitim yolu ile aydinlatilmasi halkciligin temel yontemidir. turk toplumunun sosyal, kulturel ve ekonomik kalkinmasinin temelini olusturan egitim kalkinmasi milliyetcilik ilkesinin de ana eregidir. bu bakimdan egitim yoluyla aydinlatilmis halk, ulusal egemenligin guclenmesi ve demokrasimizin yasamasinda halkcilik ile milliyetcilik ilkelerinin aydinliginda tek ve gercek guvencedir.
1 /