halo etkisi

çakal çakal
bir tek olumlu faktörü dikkate alarak işe alma veya performansı değerleme durumudur.
örnek: sekreter alırken sadece mini eteğini değerlendirme
tamdely tamdely
patronun beceriksiz ama güzel elemanına diğer elemanlarına göre daha yüksek tolerans göstermesi. performansını daha iyi görmesi durumu.
finch finch
iş görüşmesi esnasında iş alımı yapan kişilerin düştüğü tuzaktır. adayın birkaç olumlu ya da olumsuz özelliğine bakarak, adayın tüm karakteri hakkında yargıya varılmasıdır.
kafalardan seken top kafalardan seken top
tek bir kişisel özellik baz alınarak değerlendirmede bulunmak.

ve,

bir kişinin olumsuz davranışını ya da yönünü görmemizle beraber onda bulunan tüm olumlu davranışları görmezden gelme, unutma.
dalyarrock dalyarrock
hale etkisi (halo effect)

hale etkisi, performans değerlendirme yönetiminde ve mülakatlarda kullanılan bir tabirdir. genel tabiriyle hale etkisi kişiyle alakalı olumlu bir özelliğin diğer özelliklere de genellenmesidir. örneğin, takım elbise gibi iyi ve şık giyinen birisiysen iyi birisindir, tersi olarak kötü ve bakımsız giyinen birisisiysen tehlikeli birisindir gibi. genel olarak iyi giyimli bir adamdan ilk anda zarar gelmez ama kötü giyimli birisi ilk anda bile size zarar verebilir ve tehlikelidir yansımasıdır. bir başka örnek olarak derslerinde başarılı bir çocuk ile tanıştığınızda, bu çocuk hiç yalan söylemez arkadaşlarıyla iyi geçinir gibi genellemelerde bulunmanızdır. aslında hale etkisini sadece performans değerlendirme görüşmelerinde yapılan hata gibi bakmamak gerekir. hale etkisi mülakatlarda da sık sık karşımıza çıkabilecek psikolojik bir etkidir.

hale etkisi, 'kişinin bir özelliğinden yola çıkıp, kişinin diğer özellikleri hakkında genel bir yargıya varmak' olarak tanımlanıyor ve en sıklıkla bir kişinin diğer bir kişiyle ilgili değerlendirme yapmakla sorumlu olduğu durumlarda ortaya çıkıyor.

ilk izlenim her zaman önemlidir. iş görüşmelerinde de bu durum geçerlidir. kapıdan girdiğiniz ilk andan itibaren o birkaç saniyede insan kaynakları uzmanları sizinle ilgili bir kararlarını veriyorlar. jestler, mimikler, beden hareketi, eli nasıl sıktığınız ilk izlenimlerin oluşmasına yardımcı oluyor. bir kişiyi ilk gördüğünüzde edindiğiniz anlık izlenimin, o kişiyi değerlendirmemizde daha sonraki yargıların temelini oluşturmasına da "halo etkisi" deniyor. yani karşınızda bu etkinin altında kalan bir ik'cı varsa en başta etkilediniz, etkilediniz. yoksa işiniz zor.

jest, mimik, beden hareketi veya bedene yansıyan psikolojik durumlar insanlarda ilk izlenimlerin oluşmasına yardımcı oluyor. bir kişiyi ilk gördüğünüzde edindiğiniz anlık izlenim, o kişiyi değerlendirmemizde daha sonraki yargıların temelini oluşturuyor. işte bu duruma, psikolojide kısaca halo etkisi deniyor. başka bir deyişle, halo etkisi, ilk izlenimlerin diğer kişiyi algılamada önemli bir referans noktası oluşturması anlamına geliyor. eğer bir kişiyi ilk kez çok bilgili bir insan olarak algılamışsak, bu önyargımız o kişinin diğer bütün ilişkilerinde de değerlendirme ölçütü oluyor. yeni bilgiler edinmedikçe, o kişiyi hep bilgili olarak görmeyi sürdürme ihtimali yüksek oluyor.

hale etkisiyle ilgili psikolojik deneylerde yapılmıştır. aynı kişinin tebessüm eden fotoğrafı bir gruba dağıtılır ve somurtkan fotoğrafı da bir diğer gruba. bu fotoğraflara 5 saniye baklamaları istenir ve fotoğraflar kapatılır. sonra bir kağıt verilir bu kağıtta tüm iyi ve kötü nitelikler yazılmıştır (somurtkan, yalancı, kibirli, iyi, sevecen, merhametli gibi) deneklerden puanlama yapmaları istenir.

sonuçta 5 saniye baktığımız fotoğraftaki gülen kişiye tüm iyi sıfatlar yüklenilmiştir ve yine aynı şekilde somurtkan kişiye de tüm kötü sıfatlar yüklenilmiştir.

halo etkisine uğramamak için;

*kurumun yapması gerekenler: halo etkisinin önüne geçebilmenin en önemli yolu kurumsallaşma ve şirketlerin yetenek yönetimine geçebilmesidir.

*ik departmanının yapması gerekenler: öncelikle işe alımda adayın niteliklerini belirlerken hangi departmanda çalışacaksa bu nitelikler iyi bir şekilde seçilmeli. işe alımda standartlar belirlendikten sonra bu konuda taviz verilmemeli.

*adayın yapması gerekenler: adaylar ilk izlenimin önemli olduğunu akıllarından çıkartmamalı. adayın enerji seviyesi önemli ve iş görüşmesinde karamsar olmamaya, gülümsemeye mutlaka özen gösterilmeli.yüz ifadesi açık ve net olmalı,olumlu bir tavır takınmalı.
bi niyan vardı bi niyan vardı
resmin tamamını görmeden, bir ya da bir kaç özelliği genelleyerek bir nesne veya bir kişiye olumlu/olumuz duygular ve düşünceler oluşturmak.

amerikalı psikolog edward thorndike, askerler üzerinde bir çalışma yapıyor. her komutana askerlerinin fiziksel yetenekleri, zekaları, emirleri uygulama becerileri hakkında sorular sormuş. komutanların "üstün asker" olarak nitelendirdikleri bütün askerler, sağlam yapılı ve yakışıklı olanlarmış. komutanlara göre bu askerleri hepsi aynı zamanda, iyi nişancı, disiplinli, kararlı, zeki, fedakar, liderlik yetkinlikleri olan askerler olarak tarif etmişler.

komutanların askerlerin dış görünüşlerinden etkilenip, onlara –gerçekte var olmayan- pek çok olumlu özellikler atfetmesine thorndike, "halo etkisi" adını vermiş. o beni prenses, peri sanıyo, mitolojiden biri sanıyo etkisi diye de açıklayabilirmiş.

örneğin, şık giyimli , takım elbiseli birini gördüğümüzde, toplantıdan çıkmış başarılı bir iş adamı olduğunu varsaymamız gibi... ilk intiba da denilebilir.