harem ağası

semekkes semekkes
önceleri beyaz derili insanlar da harem ağası olabilirken hadım işleminin bazen hedeflenen başarıyı tam olarak sağlayamadığı istisna durumların var olabileceği görülünce, ortaya çıkan ürünlerde* *sütlü kahve renginin sağladığı garanti göze alınıp sadece zencilerden seçilmeye başlanmışlardır.
talisman talisman
zannedildiğinin aksine çoğu takım taklavat tamamen kesilerek değil iğdiş edilerek * kısırlaştırılırlar. doğal olarak bu da ereksiyona engel olmaz. yanılmıyorsam safra kesesinden sağlanan bir salgıyla boşalabilirler. bu boşalma normal bir boşalmadan daha güçlüdür ve kaslar daha fazla kasılır (kaynak: bir harem ağasının emekli olduktan sonra evlendiği eşi)
ayrıca harem ağaları öyle sonradan kısırlaştırılmaz. pek çok aile 2. yada 3. erkek çocuklarını saraya kapağı atsında * hem hayatını hem bizi kurtarsın zihniyetiyle daha bebekken iğdiş ettirmekteymiş.
legendhakan legendhakan
saraya alındıkları ilk dönemlerde acemi ağa ismiyle anılırlardı .
sarayın harem dairesi hizmetinde kullanılan zenci genellikle arap haremağalarından bir kısmına verilen unvandı.
saraya alınan haremağalarına ilk önce en aşağı adı verilirdi. haremde ilk görevleri bu olurdu , bunların bir müddet sonra mertebeleri terfi edilir kendilerine acemi ağa denilirdi. haremde gelenek olduğu üzere en aşağılar yüksek mertebeli diğer ağalar gibi kendilerinden bir derece yüksek olan acemi ağalara da hizmet ederlerdi. en aşağılar daima kapı nöbeti bekledikleri halde acemi ağalar sıraları geldikçe nöbet tutarlardı. acemi ağalar vakti geldikçe ve yararlılık gösterdikçe terfi eder şansı yaver gidenler derece derece yükselerek darüssaâde ağalığı na kadar çıkarlardı , bizim bildiğimiz gibi haremde seçme cariyelerin arasında göt göbek dışarda bir hayat sürmezlerdi . zaten hepsinin hadım olayı neticesi istenmeyen durumlar için önleri kesilmiştir .
tozpembehayallerdenardakalantoz tozpembehayallerdenardakalantoz
beyaz olan akağaların selamlık'ta, zenci olanlarının haremde hizmet ettikleri, cinsel anlamda güçsüz olmalarını saray içerisindeki entrikalarda çoğu zaman başrol oynayarak telafi etmişlerdir ve siyasi olarak nüfuslu olmaları sebebiyle hemen hemen sadrazam kadar önemli mevkiye sahiptiler.
birben birben
osmanlı sarayının ve bütün iç ve harem halkının başı.

diğer bi deyişle hadım ağaları, ilk olarak ikinci murat zamanında kullanılmış ama sarayda görvlendirilmeleri mehmet çelebi zamanında olmuş. harem ağalarının ilanı hatt ı hümayunla olur ve padişah huzurunda kürk giyerek görevine başlardı. derecesi, sadrazam ve şeyhülislamdan sonra gelirdi. isimleri genellikle çiçek isimlerinden seçilirdi.**

harem ağalarının ilk başlardaki görevi; haremin kapısını kilitlemek, kapıda nöbet tutmak, gelenlere refakat etmek, dışarıdan içeriye kimseyi almamak iken, vakıfların idaresinin valide sultanlara verilmesinden sonra nüfuzları iyice artmış; padişah, sadrazam ve valide sultan'la görüşebilme, kararları etkileyebilme şansına ve padişaha cariye seçmekten, haremdeki terfileri takip etmeye kadar en önemli yetkilere sahip olmuşlar. üçüncü murat zamanında altın çağlarını yaşamışlar. öyle nüfuz sahibi olmuşlar ki birinci mustafa'nın indirilmesinde bile önemli payları olmuş. rüşvet dönmüş, hayli zengin olmuşlar. ta ki, ikinci mahmut zamanına kadar... ikinci mahmut, kıyafetlerinden yetkilerine kadar hepsini tanzimat fermanıyla yeniden düzenlemiş, memurluk dereceleri sultan mehmet reşat döneminde iyice düşürülmüş, nüfuzları iyice zayıflamıştır.

azledildikleri zaman azatlık denen maaş bağlanırdı. ne var ki, fakirlik içinde öldükleri, osmanlı imparatorluğu'nun parçalanması ve gerilemesinde büyük rol oynadıkları söylenir.