hello world

1 /
olmeca olmeca
her programlamla dilinin ilk yazılan programıdır..

c de

#include<stdio.h>
int main(){
printf "hello world";
return 0;
}

perl de

print "hello world";
archmagus archmagus
brendan fraser ve alicia silverstone'un oynadığı bir film. 1960'lı yıllarda nükleer savaş oldu korkusuyla sığınağa inen bir ailenin 1990 küsürlü bir yılda tekrar yer yüzüne çıkmasını anlatır. olay genelde ailenin - daha önce dışarıyı hiç görmemiş - oğlu* ile yolda karşılaştığı ilk kız* etrafında döner. olaylar gelişir. masalsı anlatıma sahip bir filmdir.
anosias anosias
itü için yazılmış ilk itü ders kayıt programı idi. daha sonra başka programlar yazıldıysa da ilk olma özelliğinden dolayı tercih edilesidir. yeni versiyonu `http://www.students.itu.edu.tr/~sumbullu/bir.html` adresinden çekilebilir.
ders planınıza bile bakmanıza gerek kalmaz. döneminzi, bölümünüzü seçtiğinizde almanız gereken dersleri kendi gösterir. üşengeç insanlar için birebirdir. irregular ve gözetimdekiler de düşünülmüştür.
azwepsa azwepsa
türkçe'de "merhaba dünya"
ayrıca programlama dilleri ile ilgili kitapların besmelesidir. adettendir bununla başlamak. hiçbir özelliği de yoktur.
duckling duckling
php'de

echo "hello world";

veya

print "hello world";

şeklinde yazılabilecek cümledir.

neden hello world olduğu ise çoğu kez "yeni bir dil, yeni bir dünya" mantığı ile açıklanmıştır, bana göre saçmadır.
areaofeffect areaofeffect
brainfuck ta

++++++++++
[>+++++++>++++++++++>+++>+<<<<-] (döngü)
>++. (h harfi)
>+. (e harfi)
+++++++. (l harfi)
. (tekrar l harfi)
+++. (o harif)
>++. (boşluk)
<<+++++++++++++++. (w harfi)
>. (o harfi)
+++. (r harfi)
------. (l harfi)
--------. (d harfi)
>+. (! ünlem)
>. (yeni satır)

olan şey. gerçi tek satır ve comment'siz daha hoş.
selpakmendil selpakmendil
bu ibarenin programlama dillerinde geleneksel bir deneme metni olarak ilk kullanımı 1974 yılında the c programming language adlı kitapta "hello, world" şeklinde vuku bulmuştur. büyük harf ve ünlem işareti yoktur. hello ve world kelimeleri ise ilk kez 1972 yılında aşağıda görülen kodda bir arada kullanılmıştır:

--- kod ---

main( ) {
extrn a, b, c;
putchar(a); putchar(b); putchar(c); putchar('!*n');
}
a 'hell';
b 'o, w';
c 'orld';

--- kod ---

350 programlama dilinde ve 50 dilde hello world ibaresinin yazımı için: (bkz: the hello world collection roesler-ac )

kaynak wikipedia ve engin çeviri deneyimi
asdf asdf
assembly için


.model small
.data
str db 'hello world',13,10,'$'
.code
mov ax,@data
mov ds,ax
mov dx,offset str
mov ah,09h
int 21h
mov ah,4ch
int21h
end
1 /