ideal

options options
bilimde herhangi bir formülasyonun kıyaslamasının yapılmasına kullanılan kelime/yöntemdir.

ideal tanımı, çevrimler, gaz denklemleri gibi bir çok tanımın başına getirilir. ütopik formüllerdir. örneğin ideal gaz yoktur, ama ideal gaz denklemi vardır. ideal motor çevrimleri, gibi bir çok bilimsel açıklamanın ütopik halleri için kullanılır.

böyle bir yönteme gidilmesinin sebebi ise aslında çok basittir.

örneğin ideal motor çevrimini ele alalım.

ideal motor çevriminde hatırladığım kadarı ile.

(1) motor her zaman temiz yakıt hava karışımı alır,
(2) yakıt hava karışımının hep en verimli halde olduğu kabul edilir.
(3) piston ile silindir arası boşluk olmadığı kabul edilir
(4) yanmanın tam gerçekleştiği kabul edilir.
(5) iş gazı ile silindir duvarları ve piston arasında ısı geçişi olmadığı kabul edilir.
(6) emme ve egsoz zamanlarında gaz direnci olmadığı kabul edilir
(7) iş gazının ideal gaz olduğu kabul edilir.

öncelikle ideal şartlar dediğimiz, bu şartlar için motorun verimi hesaplanır. bu bizim referans noktamız kabul edilir.
kolayca anlaşılacağı üzere böyle bir motorun yapılması neredeyse imkansızdır ama ideal çevrim bu motor üzerinden hesaplanır. bunun sebebi gerçek motor, yani üretilecek ve şartların maalesef yukardakine ancak belirli bir oranda yaklaşabileceği ama hiç bir zaman yukarda belirtilen şartların ötesine geçemeyecek bir motor, hali ile yukardaki motordan daha az verim sağlayacaktır. önemli olan bizim ideal olarak tüm negatif özelliklerden arınmış motora ne kadar yaklaşabildiğimiz ve verimimizi teorik verime ne kadar yakın tutabildiğimizi anlamaktır.

veya atıyorum ideal şartlarda %50 verimle çalışması gereken bir motor için yapılan hesaplamada %60 verim buluyorsak daha yolun başındayken hatamızı anlamamız amaçlanmaktadır.
sessiz nota sessiz nota
herhangi bir r(*, +) halkası için;

1) "i" nin elemanı olan a, b için, a+b'nin de "i" de olması,
2) "i" nin elemanı a, ve "r" nin elemanı s olmak üzere; a*s ve s*a nın da "i" nin birer elemanı olması

koşullarını sağlayan "i" kümesi, ideal.

(bkz: halka) (bkz: cisim)
sleepyhead sleepyhead
mevcut durumda en iyisi demektir ya da duruma farklı bi şekilde bakarsak hiç olmayacak olandır çünkü her zaman daha iyisi daha olmamış ama olacak olandır..