iki tür insan vardır

triangle triangle
bir çeşit teoridir. daha da genişleterek tribe girmiş bir denizci arkadaşımdan;
-triangle... 3 tip canlı vardır bilir misin? insanlar, hayvanlar ve denizciler...
-oha mınaki!
iett iett
eğer insanlar hakkında bir açıklama yapıyorsanız ve söyleyecek birşey bulamıyorsanız konuya girilir
insanlar ikiye ayrıır, erkekler ve dişiler erkekler kendi arasında üçe ayrılır, kadınlar ise ikiye....
artemis artemis
insan davranışlarına veya yetilerine göre yapılmış bir sınıflandırmadır.
ve de : 10 tür insan vardır. binary saymayı bilenler ve bilmeyenler
karyoka karyoka
insanı insan yapan temel özellikler açısından katıldığım tespittir.
ya vefalıdır ya vefasız. diğer özellikler detaydır.