ilaçların yan etkileri

kırmızı japon balığı kırmızı japon balığı
benim sınavlarda yardırdığım gibi, kusma, sıçma, baş dönmesi gibi etkilerden ziyade daha oturaklı etkiler bunlar.

misal; ilaç alerjisi.

ilaç ya da metabolitine karşı organizmanın immun yanıt göstermesi. bu da şu şekilde cereyan eder; ilaç ya da metaboliti organizma proteinleriyle birleşerek antijen özelliği kazanır ve organizmada buna karşı özgün antikor oluşumunu tetikler. kaş yapalım derken göz çıkarmaktır bu.

ikinci yan etkisi; idiyosinkrazi.

ilaca karşı doğuştan ya da genetik farklılığa bağlı olarak olduğu düşünülen duyarlılık.

bir diğeri; aşırı duyarlılık/dayanıksızlık

hastada ilaca karşı başka bir hastalık nedeniyle şekillenen duyarlılıktır. yeni doğanların erişkinlere oranla bazı ilaçlara duyarlılık göstermesi de bi' nevi aşırı duyarlılıktandır.

ilaçların özel toksik etkileri;

ilaçların doğrudan ya da metabolik yolak ve metabolitleri aracılığıyla hücre çekirdeklerindeki dna moleküllerinde oluşturdukları değişiklikler sonucu ilaca ve kimi zaman da doza bağlı olarak ortaya çıkan kalıcı etkilerdir.

genotoksik etki/mutajenik etki

fiziksel ajanlar ve kimi mutajen ksenobiyotiklerin hücre dna moleküllerinde oluşturduğu kalıcı yapı değişiklikleri, mutasyon oluşturabilirler. bu mutasyon hücre için yararlı olabilir, ancak çoğu zaman zararlıdır. teratojen ve kanserojen etki ile sonuçlanabilir.

teratojenik etki

gebelere verilen ilaçların, gebelik dönemine de bağlı olarak plasentayı geçerek fötüsta neden olabildiği malformasyonlar teratojenezis, bu etkiyi oluşturanlara teratojen denir.

kimi insektisitler, antelmentikler ve antimitotik ajanlar gibi sentetik ilaçlar, kimi antibiyotik ve alkaloitler teratojenezise neden olabilir.

karsinojenik etki

somatik hücrelerde mutasyona bağlı olarak sınırlı farklılaşma, fakat denetimsiz bir şekilde çoğalmayla meydana gelen patolojik oluşum; kanser. kanser meydana getiren ilaç ve diğer moleküllere kanserojen, karsinojenik moleküllerin etkisini arttıranlara kokarsinojenler adı verilir.

kimi antineoplastik ilaçlar, nitrofuranlar, kimi metaller (as, cd, co, pb gibi) ve klorlu hidrokarbonlar yanında eğrelti ve pirolizidin alkaloitleri karsinojendir.
hatalıyazıyorsamallahbelanıversin hatalıyazıyorsamallahbelanıversin
özellikle uyarıcı ve antidepresan grubuna giren ilaçlar zamanla bağımlılık etkisi yapabilir. bu tarz ilaçlar doktor tavsiyesi dışında yasa dışı olarak da kullanıma açıktır. başlarda neşe, huzur ve konuşkanlık etkisi olan bu ilaçlar zamanla eksiklik, uykusuzluk, algıda bozukluk ve tepkisizlik gibi davranışları ortaya çıkarır.
(bkz: madde bağımlılığı )
quimica quimica
hassas bir bünyeye sahipseniz, zaman zaman bir ameliyattan daha külfetlidir. iyileşme sürecinizi mahvetmekle kalmaz, beşinci boyutta ve sırlar kapısı tadında trajikomik durumlara düşmenize sebep olur.
kindovav kindovav
en tuhafları sanırım dostinex isimli ilacın prospektüsünde yazılıdır.
ciddi kişisel veya ailevi sonuçlarına rağmen güçlü kumar oynama isteği.
birey için veya diğerleri için önemli bir sorun olacak şekilde saldırganlık ve
değişmiş veya artmış cinsel ilgi veya davranış (örn. artmış cinsel dürtü).
kontrol edilemeyen aşırı alışveriş yapma veya para harcama
aşırı yemek yeme (kısa bir zaman içinde çok miktarda yemek yeme) veya
kompulsif yeme (normalden fazla veya açlığınızı gidermek için gerekenden fazla
yemek yeme)
kubarova77 kubarova77
antipsikotikler grubunda yer alan risperdal adlı ilaç erkeklerde göğüslerin büyümesine ve süt gelmesine sebep olabiliyor. her kullanan erkeğin başına gelen bir durum değil ama kimisine denk geliyor işte..