illuminati

1 /
radiance radiance
bir çok kitaba malzeme olan fakat tamamıyla doğru bir şekilde aktarılmadığına hatta bazı kaynaklarda olayının oldukça saptırıldığını düşündüğüm kitle..
anosias anosias
1500li yıllarda kilisenin bilimle ilgili yaptığı yanlış açıklamalar üzerine, hepsi son derece iyi eğitimli alanında uzman kişilerce, kilisenin "gerçek" üzerindeki tekeleni kaldırmak için kurulan ve kendilerine aydınlanmış kişiler diyen kardeşlik.doğal olarak kilise bu oluşuma karşı çıktı ve üyeleri tek tek yakalanıp cezalandırmaya başladı.bu yüzden illuminati üyeleri kendilerine gizlice buluşmak için "aydınlanma kilisesi" adı verdikleri bir kilise kurup, hem kiliseye yakın olup hem de dikkat çekmeden toplantılarını sürdürmeye başladılar.bu sırada kardeşler arasındaki genel kanı kilisenin zülmüne, kaba kuvvetle karşılık vermekti.bunu engelleyen ise en ünlü üyeleri galileo galilei idi. fakat onun da ortaya sürdüğü bilimsel kuramlar yüzünden kilisece cezaladırılması, kardeşlik içinde huzursuzluk yarattı. bu sırada kilise bir kaç üyeyi yakalayıp onlardan diğer üyelerinin adlarını aldı ve deşifre olan üyelerin hepsini kızgın haçla damgalayarak öldürüp, vatikan sokaklarına insanlara örnek olmaları için attı. bunun üzerine örgüt iyice yeraltına indi.bu sırada kiliseye karşı tüm gruplar, haçlı savaşlarının intikamını almak isteyen müslümanlar dahil, bilim adamlarına katıldı. bu kadar büyük güç karşısında korkan kilise ise, halkı soğutmak içine illuminatiyi satanist ilan etti.

1700lere gelindiğine illuminati, aralarına karıştığı masonlar sayesinde maddi manevi güçlenmiş, bir çok üyesi olan bir kardeşlik tarikatıydı. daha sonra amerikaya da yayılmayı düşünen bu grubun çalışmaları bir nebze başarılı olduysa da günümüzde varlıklarını sürdürmedikleri söylenmektedir.

esinlenme için (bkz: melekler ve şeytanlar)
emru17 emru17
hayattaki bütün ideallerimden soğumama sebep olan olağanüstü güç.
amaçlarını ve ellerinde bulunan güce bakınca alıp başımı bu diyarlardan gidesim geliyor. gidip bir dağ köyünde çobanlık mı yapsam acaba?
chixculub chixculub
illuminati terimi ilk kez 1492 yılında menendez pelayo adlı ispanyol yazar tarafından ispanya'da bulunan "alumbrados" adıyla bilinen bir örgütü belirtmek için kullanmıştır. bu alumbrados ların kimsenin bilmediği bir kaynaktan gizli bilgiler elde edip bu bilgiler ile üstün bir zekâya ulaştıkları ileri sürülmüştür. bu örgütün üyeleri 1623 yılında engizisyonun fermanı ile mahkûm edilmiştir. bazı avrupalı yazarlar on birinci yüzyılda joachim de floris tarafından kurulan "illuminated ones" ( aydınlanmışlar) isimli bir örgütün hristiyanlığın yoksulluk ve eşitlik öğretisini yaymaya çalıştığını belirtir. aynı şekilde başka bir yazar da onaltıncı yüzyılda afganistan dağlarında "rûşeni" (aydınlık, parlaklık) adında güçlü bir örgüt kurulduğundan bahseder.bu örgüt hakkında "meydan larousse"de "bayezid ensari pir ruşen" tarafından "vahdet i vücud" felsefesini benimseyen bir örüt olarak kurulduğundan bahseder.
afganistanda rûşeni tarikatının son liderinin ölümünden kırk yıl sonra illuminati adlı bir örgüt ingolstadt üniversitesinde kilise yasası profesörü olan adam weishaupt tarafından almanya'da kuruldu. tarihlerin yakınlığı bu iki örgütün bağlılığını gözler önüne sermektedir.
kaynak: (bkz: illuninati - thamos illuminati robert anton wilson - yazar "sufî tarihçi idris şah, illuminati (nurlananlar, aydınlananlar) adını, kur'an'da yer alan ve ışıldayan bir ... hermetics )
(bkz: tapınak şövalyeleri)
radiance radiance
tam olarak "order of illuminati" adıyla anılan grup. aydınlanmışlar düzeni/kerdeşliği/tarikatı şeklinde basit bi çeviri yapmak mümkün. illuminati'nin kurulumundan önceki safhasında karanlık sanatlarda ustalaşmış olan bireyler kilise tarafından luciferian ilan edilmiştir.
muhabirkedi muhabirkedi
süper zenginlerin yönettiği bir dünya komplosu demek olan illuminati -entrika çemberi- texe marrs tarafından yazılmış ve timaş yayınlarından çıkmış bir kitaptır.

kitaba göre '' ...illuminati'nin asıl hedefi sadece tüm siyasi iktidarı birleştirip bir dünya hükümeti kurmak değil. bu aşağılık adamların asıl hedefi, evrenin tahtında oturan benzersiz, muhteşem varlığı : isa hazretleri, rablerin rabbini ve kralların kralını devirmek. cennetin en yüksek makamını yenmek, şeytanı zümrüt tahta oturtmak için girişilmiş tiksindirici, pis ve tamaıyla iğrenç bir girişim...

''...illuminati'nin güç şebekesini, dünyanın en ünlü kişilerinden, yatırımcılarından, şirket başkanlrından ve siyasilerden oluşan bir mozaik oluşturuyor. medyanın da önemli bir bölümünü elinde bulunduran bu güçlerin newsweek, time, vanity fair, the new yorker gibi çok satan dergiler de kontrolleri altında.

...illuminati'nin iç çemberinde yani illuminati komplosunu tasarlayan merkez grupta on güçlü adam bulunuyor. bu adamlar düzenli olarak yaptıkları toplantılarda savaşlar, devrimler, bilimsel keşifler, hastalıklar, kıtlıklar, ekonomik krizler gibi sıradan vatandaşlar için çok büyük zararlara yol açacak konular hakkında kararlar veriyorlar.

..görünürdeki şu gerçekler illuminati' ye korkunç bir güç veriyor: isimleri, aristokratik ve aşiretvari davranışları, küresel bir düzen içinde örgütlenmiş olmaları, ahlak(!)yasaları ve inanılmaz ayinleri.''

kitaptaki bir ilginç nokta da :'' siyasette bir adayın , sahne arkasındaki efendilerinin onayını almadan , seçimi kazanma şansı yoktur. yöneticiler seçim sonuçlarını, kendi favori adaylarının kampanyalarına milyonlarca dolar akıtarak, medya ve siyasi partiler üzerindeki kontrollerini kullanarak, kontrol ettikleri örgütlerin adayları onaylamasını sağlayarak ve gerektiğinde fazla oylarla ve seçimlerde yapılan hilelerle garanti ederler. ve sonra bu devlet adamlarını kendi devrimci amaçları için top gibi kullanıp, geçici yıldızlar haline getirir, daha sonra da
çıkarlarına uygun şekilde karanlığa gömerler.''

...ayrıca illuminati, tüm dünyaya polislik yapması ve milli egemenlikleri yıkması için birleşmiş milletleri etkin etkin hale getirmeye çalışıyor.

...illuminati eski düşmanla işi bittiğinde yeni bir düşman seçmeli. bu yeni düşman da milliyetçilik oldu. vatanseverler canavarlaştırılmalı ve taş devri'nin uyumsuz mağara adamı gibi anlatılmalıydı. diğer taraftansa küresel vatandaşlık örnek gösterilmeliydi...''bu ve bunun gibi ilginç ve (şahsen beni) şaşırtıcı konulara değinen, ara sıra incil'e atıfta bulunan, amerika'nın amerikan olmayan güçler tarafından yönetildiğini iddia edip amerikan milliyetçiliği de yapan, zaman zaman aşırı komplocu bulduğum ifadeleri bulunsa da okumak da fayda var dediğim kitap.
ornitorenk ornitorenk
tüm üyelerinin cermen kökenli beyazlardan oluşturur, anlamı
"aydınlanmış olanlar" demektir..topluluğun kuruluş amacı cehaletle, baskıcılıkla ve kilisenin dogmalarıyla mücadele etmektir.
1 /