io

2 /
master itg master itg
jüpiter'in en skimsonik uydusudur.türk gazetelerinin 4 sayfalık bulmaca eklerindeki çengel bulmacalarda kendisine çokça yer bulduğu için götünün kalktığı ve diğer uyduların yüzüne bakmadığı rivayet edilir.
serafin serafin
io , yunan mitolojisinde nehir tanrısı inahos'un kızıdır.
io'dan hoşlanan zeus, onu eşi hera'dan gizlemek amacıyla bulutlar arkasına saklar. ancak hera yine de şüphelenip olay yerine gelir. bunun üzerine zeus kendisini beyaz bir buluta, io'yu ise bir ineğe çevirir. aldanmayan hera, ineği hediye olarak eşinden talep eder. eşinden uzak tutmak adına onu argos panoptis adlı canavarın korumasında bırakır. ancak zeus hermes'i yollayıp argos'u öldürtür. bunu başarmak için, hermes, argos'un uykuya dalıp 100 gözünden her birinin kapanmasını sağlar.
bunun üzerine hera, ineğe dönüşmüş io'yu sürekli rahatsız etmesi bir sinek yollar. kaçıp istanbul boğazını (veya o zamanki adı ile "bosporus" yani öküz geçidi), geçen io, prometheus ile karşılaşır. kafkasyada zincirlenmiş olan prometheus, io'ya gelecekte insan haline kavuşacağını ve onun soyundan herakles'in geleceğini haber verir. io oradan mısır'a geçer ve zeus tarafından tekrar insana çevirildikten sonra mısır kralı telegonus ile evlenir.
io (mitoloji) io ( yunanca ιώ), yunan mitolojisinde nehir tanrısı inakhos'un kızıdır. baş tanrı zeus io'dan hoşlanır. ancak io hera tapınağı'nda bir rahibedir ve... wikipedia
serafin serafin
zeus her zamanki gibi gene güzeller peşinde koşuyordu. bir gün inekhos'un mavi gözlü güzeller güzeli kızı io'yu gördü ve ona aşık oldu. onunla buluşabilmek için gizlice olympos'tan aşağıya iniyordu. bir gün io'nun yanında her zamankinde fazla oyalanınca hera durumu farkederek kıskaçlık ateşiyle yanarak hızla dünyaya indi. karısının olympos'tan ayrıldığı haberini alınca zeus, sevgilisini karısı hera'nın öfkesinden koruyabilmek için beyaz birineğe çevirdi. hera bu nadir bulunan beyaz ve sevimli ineği görünce hayran kaldı ve onu beraberinde olympos'a götürmek istedi. karısının şühelenmesinden korkan zeus buna karşı çıkamadı, böylece hera ineği yanına aldı. fakat hala bir takım şüpheleri vardı, bu yüzden ineği gözlemesi için yüz tane gözü olan sığırtmaç argos'u başına nöbetçi koydu. argos öyle bir nöbetçiydi ki hiç uyumazdı, başının çevresini saran gözleri her yeri rahatça görebiliyordu. bu yüzden zeus bir türlü sevgilisinin yanına gidemiyordu. gittiği taktirde argos onu görecek ve hera'ya haber verecekti. ama zeus sevgilisinin çektiklerine artık dayanamaz olmuştu. zeus son çare oğlu hermes'ten yardım istedi. hermes yüz gözlü argos'u uyutabilmek için gecenin oğlu olan uyku tanrısı hypnos'tan uyku ilacı aldı. ve bir gece rüzgar gibi io ile argos'un bulunduğu yere girdi. argos daha ne olduğunu anlayamadan rüzgarla birlikte gelen sihirli ilaçla uykuya daldı. io kurtulmuştu fakat kıskanç hera onun peşini bırakmadı, büyük bir sığır sineği göndererek hayvanı göğsünden ısırttı. hayvan can acısıyla koşmaya başlamıştı. hiç durmadan koşuyor koşuyordu. dağları denizleri aştı buna rağmen koşmaya devam etti. zeus onu nil nehrinin kıyılarında yakalıyarak göğsüne yapışan sineği çekip aldı ve onu eski, mavi gözlü güzeller güzeli io haline geri getirdi. argos'a gelince hera onu cezalandırmak için gözlerini alıp onlarla tavus kuşunun kuyruğunu süsledi.
ınakhos'un kızı 'io' ınakhos'un kızı "io" zeus her zamanki gibi gene güzeller peşinde koşuyordu. bir gün inekhos'un mavi gözlü güzeller güzeli kızı io'yu gördü ve ona a... toplumdusmani
rick blaine rick blaine
yunan mitolojisinde argoslu bir genç kızdır. argos herası rahibesiydi. zeus, ona aşık oldu. io'nun babası konusunda tradsyonlar arasında ayrılık varsa da, bütün tradisyonlar onun argos kraliyet ailesinden bir prenses olduğu ve okeanos oğlu inakhos'un soyundan geldiği hususunda birleşirler. io'nun babası olarak bazen iasos; bazen (tragedya şairlerinin tercih ettiği versiyon budur) bizzat ırmak - tanrı inakhos; bazen de peiren (muhtemelen bellerophontes'in kardeşi; bu durumda io, korinthos kraliyet ailesinden geliyor demektir) gösterilir. io, inakhos'un kızı sayıldığı zaman, annesi melia; iasos'un kızı sayıldığı zaman leukane'dir.

zeus'un io'ya olan aşkı, sırf genç kızın güzelliğinden doğmuş olabileceği gibi, ekho'nun kızı iygks'in büyülerinden kaynaklanmış da olabilir. anlatıldığına göre, io bir rüya gördü ve bu rüyada ona lerne gölünün kıyısına gitmesi ve orada kendisini zeus'un kollarına terketmesi buyuruldu. io, gördüğü rüyayı babasına anlattı; babası delphoi ve dodone kahinlerine danıştı. kahinler, ona, eğer bütün ailesiyle birlikte yıldırımla çarpılmasını istemiyorsa itaat etmesini söylediler. böylece, zeus genç kızla birleşti. ama, çok geçmeden hera durumdan kuşkulandı. bunun üzerine, zeus, io'yu karısının kıskançlığından korumak için, onu bembeyaz bir düveye dönüştürdü ve hera'ya bu hayvanla hiçbir zaman sevişmediğine dair yemin etti. hera, hayvanın mutlaka kendisine verilmesini istedi. böylece, io, rakibesine adanmış oldu. hera, onu, genç kadının bir akrabası olan yüz gözlü argos'un gözetimi altına koydu.

io'nun çilesi bundan sonra başladı. io, önce mykenai dolaylarında , sonra da euboia'da dolaştı durdu. geçtiği her yerde toprak onun için yeni bitkiler üretiyordu. ama, zeus (zaman zaman boğa kılığına girerek io ile birleştiği söylenir) sevgilisine acıdı ve hermes'i io'nun bekçisinin elinden kurtarmakla görevlendirdi. argos'un elli gözü doğal uykularıyla uyurken, hermes, büyülü değneğinin bir dokunuşuyla onun uyanık duran öteki 50 gözünü de uyuttu. sonra da harpe'siyle onu öldürdü. ama, argos'un ölümü io'yu kurtarmadı, çünkü hera, işkence etmek için ona bir sığır sineği gönderdi. sinek ineğin böğrüe yapışıp onu çılgına çevirdi. io, kendini yunanistan'da oradan oraya atmaya başladı. önce, körfez kıyıları boyunca yol aldı. bu nedenle körfez, ionia körfezi adını aldı; asya kıyısı ile avrupa kıyısını birbirinden ayıran boğazın sularını yüzerek geçti. bu nedenle bu boğaza da "inek geçidi" anlamına gelen "bosporos" adı verildi. asya'da daha uzun zaman dolaştıktan sonra io, nihayet, mısır'a ulaştı. burada çok iyi karşılandı ve zeus'tan hamile kaldığı küçük epaphos'u dünyaya getirdi. bu epaphosi daha sonra, danaos kızlarını da içine alankalabalık bir soyun doğmasını sağlamıştır. io, yeniden ilk şeklini aldı ve hera'nın emriyle kouretler tarafından kaçırılan oğlunu bulmak için çektiği son bir çileden sonra, tekrar mısır'a dönerek oranın hükümdarı oldu. mısır'da ona isis adı altında ibade ediliyordu.

antikçağ tarihçileri io'nun efsanesini tarihi açıdan yorumlamaya çalıştılar ve io'nun kral inakhos'un kızı olduğunu, fenikeli korsanlar tarafından kaçırıldığını (hatta belki de fenike gemisi kaptanının metresi olduğunu ve kendi isteğiyle kaçtığını) ve mısır'a getirildiğini açıklama yollu ileri sürdüler. ayrıca, korsanlar tarafından kaçırılan ve mısır'a getirilen io'yu, ülke kralının satın aldığı ve kralın, tazminat olarak io'nun babası inakhos'a elçiler aracılığı ile bir boğa gönderdiği de söylenir. ama, elçiler yunanistan'a ulaştıklarında inakhos ölmüştü. boğayı ne yapacaklarını bilemeyen elçiler, daha önce hiç boğa görmemiş ahaliye hayvanı para karşılığında teşhir ettiler. io, dünyevi hayatından sonra takımyıldıza dönüştürüldü. io'ya ve soyuna ilişkin anlatılar, bugün kayıp olan danaide adlı bir destandan kaynaklanmaktadır. (pierre grimal, mitoloji sözlüğü)

2010 yılı yapımı clash of the titan's (titanların savaşı) filminde io, perseus'un koruyucusu olarak gösterilmiş ve gemma arterton tarafından canlandırılmıştı.
seyfert seyfert
güneş sistemi'ndeki en aktif gök cismidir.çapı ay'ınkinden biraz fazladır.tüm yüzeyi yanardağ ve lav akıntıları ile kaplı olup üzerinde yaklaşık 400 adet yanardağ bulunmaktadır.bu volkanlar 200-300 km ye kadar toz ve gaz püskürtürler.yüzeyinde dev gel-gitler oluşur.ismini de yunan mitolojisinden zeus'un sevgililerinden birinden almaktadır.
overrated overrated
bir mikroişlemci ucu olan io/m'nin io'sudur. bu uç aktif edildiğinde giriş-çıkış aygıtlarıyla haberleşme yapılır. aksi halde işlenecek/işlenen veri bellekten alınır/ belleğe verilir.
yaraslav yaraslav
jüpiterin uydularından biridir. yörünge olarak jüpiter'in en yakın uydusudur. üzerinde çok sayıda aktif yanardağlar bulunan io, güneş sistemi'ndeki en hareketli gök cisimlerinden biridir.
minpietro minpietro
jüpiter'in 67 uydusundan biri. 3642 km çapındadır. jüpiter'in etrafında dönüşünü 1 gün 18 saatte tamamlar. üzerinde 400 civarı aktif yanardağ tespit edilmiştir. bu yanardağlar sürekli gaz ve lav püskürtmektedirler. uydunun yüzey sıcaklığı ortalama -142 derecedir. jüpiter'den ortalama 421 bin km uzaklıktadır.
entrero in un cuore entrero in un cuore
netflix filmi olanını izledim ve beğenmedim. sıradan bir filmdi, öyle bir filmde aşırı aksiyon arayan bir insan da değilim ama bana kurgusu zayıf geldi açıkçası.

genelde input output için kullanılan kısaltmadır, io.
everybody loves mahmut everybody loves mahmut
kız kaçırma temalı mitolojik hikayelerde kaçırılan ilk kızdır. fenikeliler tarafından mısır'a kaçırılmıştır. buna misilleme olarak da fenike kralının kızı europe'yi yunanlılar kaçırmıştır.
rki rki
2019 yapımı netflix çöpü. netflix'in house of cards dışında dizilerini de çok beğenmiyorum ama film konusunda gerçekten her seferinde daha kötüsünü yapmak için inanılmaz uğraşıyorlar. daha bir tane kaliteli netflix filmi izlediğimi hatırlamıyorum.

filmde baş karakterimiz son 5 senedir hak etmediği efsane bir kariyer inşa eden, anadan torpilli margaret qualley yanında da anthony mackie var.
filme sci-fi etiketi basıldığını görüp inanmayın sci-fi falan değil.

harlequin romance: we have this idea for a period piece romance about a couple living on a hill hesitating over going to the new world.
netflix: sorry, historical love stories are scoring poorly.
harlequin romance: we could change 'new world' to 'a moon of jupiter'?
netflix: we'll label it science fiction! sold!
2 /