isim cümlesi

düzen ve kargaşa düzen ve kargaşa
yüklemi ek eylem almış isim soylu bir sözcük olan cümledir.

isim soylu sözcükler ise şunlar oluyor: isim(ad sıfatön ad), zamir(adıl zarfbelirteç), fiilimsi(`eylemsi).

örneğin,
"rüyaları gerçekleştirmenin en kestirme yolu uyanmaktır." cümlesinin yüklemi ek eylem almış bir "isim fiil"dir.
"buralar eskiden dutluktu." cümlesinin yüklemi ise ek eylem almış bir "isim"dir.

isim cümleleri ek eylem cümleye yazılmadan da kullanılabilir:
"burada çok fazla insan var(-dır)."
"buraya gelişim senin için(-dir)."
"bu ne güzel bir başlık(-tır)."

yüklemi fiilimsi olan cümleler dışındaki isim cümleleri "yok" ve değil" sözcükleriyle olumsuz hale getirilir.

"burada çok fazla insan yok(-tur)."
"buraya gelişim senin için değil(-dir)."
"bu güzel bir başlık değil(-dir)."

*

yalnız dikkat edin, yamulmayın. "bu akşam yarin yanına vardım." cümlesinde yüklem bir fiildir. "vardım" sözcüğü var(-mak) fiil köküne, -dı görülen geçmiş zaman eki ve -m birinci tekil kişi ekinin getirilmesiyle oluşturulmuş çekimli bir fiildir.

*

son olarak, isim cümlelerinde nesne ve "-e yönelme durum eki" ile "-den ayrılma durum eki"ni alan dolaylı tümleçler çok seyrek görülür.

(bkz: cümle/#8314671)
(bkz: fiil cümlesi)