iznik konsili

wondrous wondrous
ms. 325 yılında düzenlenip şu an geçerli olan dört incilin seçildiği atraksiyon.

doğal güzellikleriyle ünlü iznik'te yapılmıştır adı üstünde.
gaia gaia
ilki eski pagan yeni sofu constantine'in topladığı ve tüm mezheplerce kabul edilen ilk ekümenik konsildir. temel tartışma konusu ariusçuluk'tur. iskenderiye kilisesi'nin baş piskoposu alexander'ın yardımcısı athanasius, isa ve tanrının aynı özden geldiğini savunurken arius ve taraftarları benzer özden olduklarını savunmuşlardır. sonuçta arianlar aforoz edilirler. bunun dışında hıristiyanlarla yahudilerin paskalya günlerinin ayrılması, kendi kendini hadım etmenin yasaklanması, mektius'un ortaya attığı düşüncelerin heretic kabul edilmesi gibi kararlar alınmıştır. böyle bir konsildir bu.

ikincisi ise, vii.ekümenik konsildir. bu konsilin konusu da iconoclasmhareketleridir. baştakiler ikona karşıtıyken din adamları ikonalardan yanadır. burada da şöyle bir şey olur ki, iii.leo ikona karşıtıdır, sonrasında v.constantine de aynı şekilde ikonalara karşı çıkar. daha sonra iv.leo tahta çıkar. adını şimdi hatırlayamadığım karısı-eirine falandı yanılmıyorsam- ikona yanlısıdır. kocası ölünce oğlu tahta geçecek yaşa gelene kadar saltanat süren, oğlu tahta geçecek yaşa geldiğinde onun gözlerini oydurarak saltanata devam eden insandır kendisi. her neyse. sonuç olarak imparatoriçe toplar vii.konsili. ikona kültürünün yeniden tanınmasına dair bir sonuç çıkar buradan. bu konsil de böyle bir konsildir.
ahmak ı hayal ahmak ı hayal
paganizmi yok etmeye çalışıp yerine bir ucube koymaya çalışırken hristiyanlığın içindeki pagan öğelerinin yerli yerinde durması, tarihi değiştirebilsek de etkilerini tam olarak karanlığa gömemediğimizin bir kanıtı olsun. bu da benim sana ayırılırken hediyem olsun.
ahmak ı hayal ahmak ı hayal
kendi kendimin girisini refere ediyormuş gibi olmayayım ama haksızım sanırım: iznik konsilinden sonra pagan izlerinin yok edilmeye çalışılması, iskenderiye kütüphanesinin yakılması gibi olaylar, bizzat hristiyanlıkta pagan izleri varmış gibi görünmesin diye düzenlenmiş olabilir. ilerde birileri çıkıp "sizin dininiz mitolojiden, paganizmden türemiş dinler, semavi değiller, nabeer?" demesinler diye. başarabilmişler mi? hayır.

o zaman hala haklıyım amına koyayım.
chixculub chixculub
dinin politikaya aletinin ilk büyük adımını oluşturur iznik konsili. gerek barbar kavimlerin kıta avrupasını istilası, gerekse roma'nın iki başlılığı ki burada ne yazık ki bir baş diğerinden daha büyüktür(doğu>batı) dinin(o zamanlar hristiyanlığın) çeşitliliğine nokta koymak ve imparatorluk sarayının elini güçlendirme adına bir takım kararların alındığını söyleyebiliriz. bu konsil sayesinde doğu roma ikiz kardeşinden daha uzun zaman ayakta kalabildi.
a la carte a la carte
iskenderiyeli iki tanrıbilimcinin temeldeki büyük fikir ayrılıkları nedeniyle imparator konstantin tarafından toplanmıştır.

atanasyus'a göre isâ yaratılmamıştı ve baştan beri tanrıyla birlikte idi. kelamı tanrı kelamiydi.
aryus'a göre isâ'da ezeli, yaratılmamış kelâm değil, sonradan beden almıştı. tanrı kelâmı ezeli değildi.

m.s. 325 yılındaki konsil sonrası atanasyus'un fikri benimsendi; isa, tanrıyla aynı öze sahipti.

hristiyan kaynaklar, bu konsilde sadece isa mehdinin tartışıldığını, incil metninden şüphe duyulmadığını, incil metinleri üzerine konuşulmadığını söylerken, islam ilahiyatçıları ise bu konsilde papazların bir yığın incil içerisinden dört tanesinin seçilip hristiyanlığa sunulduğu savını desteklerler.