john maynard keynes

1 /
hexagram hexagram
ekonomik düşüncenin ortaya çıkışı söz konusu olduğunda düşünce tarihçileri keynes'e dar bir yer ayırırlar.tamamen epistemolojik bir açıdan bakınca onun iktisat yöntemine katkısı oldukça sınırlıdır.keynes,19. yy iktisatçılarının,özellikle de marjinalistlerin ortaya koyduğu teorik malzemeleri temel alır.
kipti kipti
kapitalizmin peygamberi mahlaslı maliye kökenli büyük iktisatçı. dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir krizi tek başına aşmış insandır. iktisatçılığının yanında tam bir entellektüeldir. kendisinden önceki iktisatçıları klasik iktisatçı olarak adledip, farklı bir ayrıma gitme ihtiyacı duymamıştır. nitekim haklıdır, keynes'e kadar makro iktisat literatürü yok denecek kadar azken, keynes makro iktisatı sağlam temeller üzerine inşa etmiştir. klasiklerin talep unsurunu görmezden geldikleri analizleri yüzünden derinleşen buhran; talep, maliye politikası, ekonomide etkin devlet gibi yepyeni uygulamalarla keynes tarafından aşılmıştır. bugün sosyal devlet yapısının mimarı da keynes'tir.

garip olan, şu an üstünde durduğumuz dünya ekonomik sisteminin temellerini atan adam için akla gelen ilk şey eşcinsel olmasıdır. adam onca şey yapsın eşcinsel diye hatırlansın. ne deyim ben bize...
wildboy wildboy
"how to finance a war" kitabıyla köşeyi dönmüş, emekteki arz fazlasının devletin ekonomiye müdahele etmesi ile düzetilmesi gerektiğini savunarak, emek arz-talep farkının en az inmesi gerektiğini düşünen ekonomisttir.
lemuria lemuria
spekulasyon ve manipilasyonlarla büyük miktarda para kaldırmış ekonomist. kısa vade analizleri üzerinde durur. önerdiği politikalar genellikle devlet müdahaleleri içerir. işsizlik gibi sorunlar devletin harcamalarını arttırmasıyla azaltılabileceğine inanır.
1 /