kadın hareketi

heboslukyokyani heboslukyokyani
silahlanmamalıdır.

insanlık, (muhtemelen daha eski olsa da) ilk devlet kurduğunda itibaren çağının el verdiği ölçüde silahlanmıştır. (akad devketini baz alirsak i.ö. 4.000)
bu anlamda 6.000 yılda silah ile ulaşılabilen çözümler ne kadardır ya da ne kadar uzun vadelidir? hala bir ton sorun var...

kürt sorunu ya da afrika'daki sorunlar keza yine örnek..
ya da dünyada bireysel silahlanmanın ve bu durumun hukukî çerçevesinin görece en uyum içerisinde olduğu a.b.d de suç oranları nasıldır? artma eğiliminde mıdır? üstelik, mahkumiyetlerin maddi tazminat ile çözülme konseptinin genişliği de hesaba katılmalıdır..


çok uzadı, kısacası silah ile sosyal olayları (geri kalanlari bilmiyorum) çözmek, çözebilecek olduğunu savunmak en hafif tabir ile sığlıktır..
bu olay daha komplike ve daha çok emek, çaba gerektirir. silahlanma en iyi ihtimal silahlanmayı, silahlanma yarışını, silahlanmayi/silahın meşruluğunu doğurur. sonuç, kaos ya da diktatir.