kalp

10 /
dansedenucube dansedenucube
vücudun orta sol kısmında iç içe organların ortasında kendine makam ve mevki kazanmış, bazı kimilerde masum, bazı kimselerde gaddar ve bazılarında ise taştan olmasıyla ünlü, kan pompalıyan, iş güç sahibi, yalnızlığa gelemeyen gizemi hala tamamen çözülmemiş, aşkla bir ilgisi olduğunu düşündüğüm ve bazı insanlarda olmadığına karşı bir izlenime kapıldım, 4 odacık 2 kapıdan oluşan, hemen hemen bir yumruk boyutunda makbul olan, nazik bir vücut organıdır.
poseidonyx poseidonyx
aşkın, sevginin hangi sebeple orada hissedildiğini bilinmediği yerdir kalp. aşk orayı seçmiştir kendine. ne de olsa duygular bilir nereye gideceğini,en çok nereye yakışacağını ve nerede yeri belli olacağını.
kızılhenry kızılhenry
kalp her ne kadar fiziksel bir organ ismi olsa da, insanların aralarında bahsettikleri bir kalp anlamı daha vardır. tabi ki bu fiziksel değil ancak zihinsel bir organ diyebiliriz. yani bedende değil de ruhta olan bir şey. kaynağına göre iki tür his olduğunu söyleyebiliriz; ilki fiziksel kaynaklı ikincisi ise zihinsel kaynaklı. fiziksel olanlar temelde ikiye ayrılır. bunlar acı ve haz, bunları beden aracılığıyla hissediyoruz diyelim. zihinsel olanları ise insanlar duygular olarak ifade ediyorlar gibi görünüyor. zihinsel olan bu kalbin görevi hissetmektir. bazılarının kalpsiz olduğunu söylerler çünkü onlar hissedemezler. ve bunlar genellikle kadınlardır.
ekmeğe krem sürüp intihar eden adam ekmeğe krem sürüp intihar eden adam
"kalp" sözcüğü "insanın ortası, özü" demektir. bundan dolayı "yürek"e de "kalp" denmiştir. araplar "yürek"i, düşünce ve tefekkürün merkezi olarak bildikleri için zamanla "akıl"a da "kalp" demeye başlamışlardır. "akıl"ın "kalp" olarak isimlendirilmesi aslında edebi sanatlardan "mahalliyet mecazı mürseli" yoluyla olmasına rağmen, "akıl" ve "kalp" kelimeleri giderek eş anlamlı isimler olarak görülmüş ve böylece doğru bir temele dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın bu kullanım "kalp" ve "akıl" sözcüklerinin geçtiği diğer dillerde de uygulama alanı bulmuştur. bu sebepledir ki, kur'an'da kalp sözcüğü kan pompalayan organ olarak değil, aklın, düşüncenin, tüm zihinsel fonksiyonların merkezi olan "beyin" anlamında kullanılmıştır.
10 /