karl kautsky

onurene onurene
1916-17 lere kadar bolşeviklerin en saygı duyulan isimlerindendir kendisi.

troçki şöyle anlatıyor kautsky'i:

"bir öğretmen düşünün olanca karanlığa rağmen öğrencilerine her daim aydınlık günleri ve bu günlerin geleceğini anlatır. en umutsuz anlarda bile inancı tamdır. ve zamanı gelip aydınlığa çıkıldığında karanlığa doğru hızlıca koşmaya başlar. işte kautsky budur, hepimizin öğretmenidir ama sonrasında da döneğin daniskası."
dumrul dumrul
ben dahil neredeyse kimsenin okumadığı ama adı anılınca çat diye "dönek kautsky" kapağını yapıştırdığı rus marksisti. daha fenası buna "dönek kautsky" kapağını yapıştıranların yüzde doksanı lenin'in söz konusu eserini de okumamıştır.

hasılı müritlik fena şey kardeşim. bağlamından koparılmış her fikir, ideoloji ve inanç herkesten önce kendi taraftarları tarafından zehirlenip boş bir kabuk haline getirilmektedir. adamı sevin demiyorum. hakkında söz söyleyecekseniz ne dediğini kendi yazdıklarından okuyup sonra söyleyin...

sonuçta tanıdığım ya da merak ettiğim biri değil. olumlu ya da olumsuz bir duygu beslediğim biri de değil. "proleter devrimi ve dönek kautsky"yi okuyalı da 20 seneye yakın bir süre geçmiştir. polemik konularının hiçbirini hatırlamıyorum bile. kim olduğunu, ne iş yaptığını, neyi savunduğunu dahi bilmeyen sayısız insan tarafından ölümünden yüz yıl sonra dahi "lanetle" anılıyor olmak garip bir şey. bin sene sonra bu "dönek kautsky" de "ebu cehil" gibi bir şey olacak. "reklamın kötüsü olmaz" diyenler bunu kastetmemişlerdir herhalde.
karl radek karl radek
başlangıç yıllarında marksizme dair güncel konuları ele alış biçimiyle, sonraki yıllarda ele alış biçimi arasında dağlar kadar fark olan insan. bu yazıların bir kısmını bizzat lenin, makalelerinde işlemiştir. bu değişimin esası aslında kautsky'nin kişiliğine ve almanya'da gelişen işçi hareketinin bir yol bulamamasına bağlıdır. kautsky ve partisi, sosyal şovenlik yapmanın yanı sıra kasım devriminin gelişip serpilmesini saf saf izlemişlerdir...

bir dönektir ve korkaktır.