karl marx

1 /
innuendo innuendo
"öylesine bir fikirdi" yazılı dilini çıkartmış haldeki tişörtünü uzun zamandır aradığım ama bulamadığım filozof
the weakest link the weakest link
" i believe that capitalism would be overthrown by class struggle and would be replaced by a new type of socialist society" sözlerinin sahibi alman düşünür.
1818-1883 yılları arasında yaşamıştır. modern sosyalizmin ve diyalektik materyalizmin kurucusudur. 1848 yapıtı komünist manifesto 'sunu şu sözlerle bitirir: "dünyanın bütün işçileri, birleşin"
henri de saint simon, charles fourier ve robert owen gibi ütopik sosyalistlerden onu ayıran en büyük özelliği materyalist bakış açısıdır.
lemuria lemuria
ekonomiyle ilgili düşünceleri teoride tartışılmaz olan; fakat pratikte pek geçerliliği olmayan * büyük sosyolog, düşünür, komünist insanı.
mavio mavio
sanata düşkün bir adammış.
zira zamanının büyük kısmını siyasete verdiğinden uğraşacak çok zamanı olmamış.
şiir, roman ve tragedya yazmayı denemiş fakat çok başarılı olamamış.
yalnızca 2 şiiri basılmaya değer görülmüş.
scorpion und felix romanını bitirememiş, oulanem isimli bir tragedya yazmaya çalışmış
cosi e cosi cosi e cosi
'' abi ben marx diilim suaviyim!!'' konulu bi karikatür çizmişti umut sarıkaya (yanlış hatırlamıyosam) hep onu hatırlatır karl marx bana..
azwepsa azwepsa
endüstri devriminin ilk şokunu dengeleyip bu işin bir dengeye gelmesi gerektiğini söyleyen kişidir. fikirleri o dönemin zor şartları altında ezilmeye başlayan kişilerce bir çıkış yolu olarak benimsenmiştir. endüstri toplumunda iktidardaki yeni güce ilk başkaldırıdır.

gel zaman git zaman devir değişmiştir. artık farklı şartlar marx'ın fikirlerinin çoğunu çürütmüştür.

dönemin proleteryası işçiyken, bugün hızla mühendisler proleterya olmaktadır.

dönemin üretim araçları mal sahibinin üretim tezgahları iken bugün her eve giren bilgisayarlar başlıca üretim aracı olmaktadır.

dönemin hammaddesi demir, kömür, ipek vs. gibi kaynaklarken ve bunları başkasına kaptırmadan elde etmek gerekiyorken bugün ise kolayca ulaşılabilir ve aynı anda farklı kişiler tarafından kullanılan bilen bilgi hammaddedir.

dönemin üretim metodu seri üretimken bugün herkese, her duruma ayrı özel çözümler ve ürünler olup üretim metodu da buna göre değişmiştir.
1 /