karşılaştırma

demiurgos demiurgos
genel anlamıyla objeler arasındaki benzerlik ve ayrılıkları ortaya koyma amacıyla yapılan anaolojik muhakemeler bütünü. bu şekliyle, karşılaştırılan objelerin içeriklerinin belirlenmesi amacına hizmet etmesi ile, tanımlamayı yapan veya tanımlamayı tamamlayan bir metodoloji olarak kullanıldığı da vakidir. ayrıca genelleştirmenin temel öncülüdür.
herşeyerağmen herşeyerağmen
istenilen bir evlat olunması maksadını güden dialoglarda,komşu kızının veya oğlunun örnek gösterilerek muhattap alınan şahsiyeti yerin dibine sokma işlemidir.