kastamonu nasrullah camii

humanistfaşist humanistfaşist
nasrullah el-kadı bin yakup tarafından kastamonu merkezinde 1506-1507 yıllarında yapılmıştır. yapı daha sonra 1746 tarihinde büyük çaplı bir onarıma uğramıştır. 1746 yılında reis’ül küttab hacı mustafa efendi tarafından yapılan bu onarım çalışmaları yapının genişletilmesi amacıyla yapılmıştır. bu onarımların getirdiği değişiklikleri saymak gerekirse; ilk inşa edildiğinde 6 kubbeli bir harime sahip iken bu daha sonraki doğu yönüne doğru yapılan genişletme çalışmasıyla 9 kubbeye çıkması ve yapıya birde son cemaat yerinin eklenmesini gösterebilmekteyiz. doğuya doğru yapılan genişletme çalışmaları oldukça belirgindir. yapının batı kısmına zayıflayan duvarı güçlendirmek için destek payandası eklenmiştir. bu noktada söylemek istediğim bir şey var ki bazı planlarda ne yazık ki bu nokta atlanmış durumdadır. caminin son cemaat yeri harim’den batı yönünde daha geniştir.yani bir çıkıntılık söz konusudur.yapı kesme taş ve moloz taştan inşa edilmiş (moloz taş olan kısım eklemelerin olduğu kısımdır) minaresi de kuzey doğu yönüne doğru 7-8 metre aralık bırakılarak yapılmıştır.
yapıya dış cepheden baktığımızda batı cephesinin durumunu muaf tutarsak gözümüze ilk çapan özelliği simetrik düzeni olmaktadır. son cemaat yeri 7 kemerle bölünmüştür ve ortadaki 4. kemer kapının olduğu kısımdır.giriş kısmı yüksekçe bir kubbeyle örtülmüş doğu ve batısı aynalı manastır tonozu ile örtülüdür. doğu taraftaki kemerli kısım kadınların namaz kılması için özel bir mekan olarak bölünmüş batı da ki uç kemerin olduğu birim ise ortadan iki ayrılarak cepheye bakan yüzdeki kısım iş yeri ‘din kitapları satan’ harim duvarına yaslı tarafı ise cami görevlileri için ayrılmış oda görevini üstlenmektedir.
simetri bozulmayacak şekilde son cemaate girişi sağlayan kapının hemen karşısında harime girişi sağlayan orijinal ana kapı vardır.kapı zıvanalı geçmelere sahip çok yalın bir kapıdır.harime adım atıldığında mihraba parelelliği oldukça muntazamdır.ibadet mekanı 3 sahına ayrılmıştır. 9 kubbe ye sahip çok birimli bir yapıdır. kubbeler her kenarı 160 cm olan 6 paye üzerine bindirilmiştir.kubbe geçiş unsuru olarak da pandantifler kullanılmıştır.harimin doğusunda ve batısında kadınlar mahviline çıkmayı sağlayan basamaklar vardır.buna ek olarak daha sonraki tarihte harimin doğu cephesinin orta kısmında 3. bir merdiven yapılmıştır.kadınlar mahvili harimin kuzeyi ve harimin doğusunu çevreleyen bir tarzda yapılmıştır.
harimin karanlıkta kalmaması için gereğince pencere açıklığı bulunması harimin yeterince ışık olmasını sağlamakta başarılı olmuştur.
ayrıca yapının avlusundaki şadırvan oldukça dikkat çekicidir ve bu şadırvandan su içerseniz kastamonu'dan bir eşiniz olacağı inancı vardır ki çokta doğru bir inanışmış bu. tecrübeyle sabittir.