kişilik bozuklukları

1 /
blacksunshine blacksunshine
dsm tarafından "bireyin ait olduğu sosyal çevre ve kültürün beklentilerinden sapan , süreklilik ve değişmezlik arz eden, içsel yaşantı ve davranış örüntüsü" olarak tanımlanır.

yaşamın hemen tüm alanlarında etkilidir ve belirleyicidir, esneklik göstermez. ergenlik ya da genç erişkinlik döneminde kendini belli eder; ancak tanısı 18 yaşından önce konmaz. tedavi edilmediği sürece zaman akışı içerisinde stabildir. bireyin ve çevrenin zorlanmasına, gelişiminin engellenmesine ve dolaylı ya da dolaysız olarak zarar görmesine neden olur.

toplumda görülme sıklığı %10-15'tir. kadın ve erkekler arasında görülme sıklığı açısından bir fark yoktur. aile öyküsünde özelliksiz psikiyatrik bozukluklar söz konusudur.

yine dsm'ye göre a, b ve c olmak üzere 3 küme içerisinde toplanır.

a kümesi içerisinde paranoid kişilik bozukluğu, şizoid kişilik bozukluğu ve şizotipal kişilik bozukluğu
b kümesi içerisinde histrionik kişilik bozukluğu, borderline kişilik bozukluğu, antisosyal kişilik bozukluğu ve narsistik kişilik bozukluğu
c kümesi içerisinde çekingen kişilik bozukluğu, bağımlı kişilik bozukluğu ve obsesif kompülsif kişilik bozukluğu yer almaktadır.

tedavilerinde ilaç tedavisinin yeri yoktur. uzun süreli psikoterapi ile tedavi edilirler(ortalama olarak 4 yıl). tedavi ile önemli ölçüde düzelme sağlanabilir.
mihman mihman
psikolojik bozukluğun bir övünme kaynağı olduğu gariban toplumumda, sahip olanın içten içe göğsünü kabartarak,toplumda kendine bir yer edinme amacıyla içine bodoslamaı kavramlardır bu "kişilik bozuklukları". borderline, panik atak, bipolar bozukluk. bunlar popülarite manyaklığının ortaya çıkardığı ölümcül sorunlar. bunu, özellikle homo sapiens sapiens'in dişilernide görmek mümkün. enteresan bir aidiyet anlayışından mülhem bu söylemler, kişiye kendini toplumdan ayırdığına dair bir özgüven veriyor anladığım kadarıyla. veriyor ki, bu kadar çok kullanılıyor.

kendini hala ergenliğe girme aşamasında zanneden, artık duygusal çalkantıların toplumun bireyleri üzerinde herhangi bir etki bırakmadığının farkında olmayan bu bireyleri, gördüğümüz yerde uyarmalı, aydınlatmalıyız. şunları söylemeliyiz "canım, tamam bundan yıllar önce sen depresyona girdiğin zaman 'cool' oluyordun. duygusal olarak zor duruma düştüğünde hepimiz sana imrenerek bakıyorduk. senin panik atak hastası olman, ilkokulda kolu kırılan ve tülbentle boynundan destek aldırılan çocuğun gerçekliği gibi gözümüzün önündeydi ve hepimizi kıskandıryordu. fakat, uzun yıllar geçti. artık büyüdük, olgunlaştık. insanların duygusal olarak çöküntüde olması yahut psikolojik hastalık sebepli bir acziyet içinde olması, hiç ama hiç ilgimizi çekmiyor. bu, seni bizim gözümüzde daha değerli yapmıyor. hadi, şimdi panik atağını evde bırak, koy yatağının altına ve yanımıza gel. uzun uzun sohbet edelim."

tabii, "gerçek" hastalar müstesna.

ek: bir de elim değmişken, psikyatri hocamın kendisnin antisosyal kişilik bozukluğu sahibi olan bir hastasıyla ilgili anlattıklarını yazayım. adam, 40 yaşlarında bir memur. karısı ve iki çocuğu var. dışarıdan bakınca, gayet normal bir insan gibi görünüyor. ama,şöyle bir lafı var ki adamın, hala aklımdan çıkmamıştır "hocam, ben kendimi kesiyorum başkasını niye kesmiyim?"

edit2: ulan geçen öğrendim, adam memur değilmiş iyi mi, dört sene sonra öğrendim ama öğrendim. hasta hikayesinde işi "çek senet işinde" olarak yazıyormuş. vay başıma.
yebistik yebistik
her gününü yeni doğmuş gibi yaşama imkanı olandır her gün başka bi kişiliğini takınan sürekli arkadaşilarına dünkü çocuk bu muydu yaa dedirten insandır
yazma meraklısı bir mavi çoraplı yazma meraklısı bir mavi çoraplı
kişilik bozuklukları 3 gruba ayrılır.

grup1: paranoid kişilik bozukluğu, şizoid kişilik bozukluğu, şizotipal kişilik bozukluğundan oluşan guruptur.

grup2: antisosyal kişilik bozukluğu, borderline kişilik bozukluğu, histeriyonik kişilik bozukluğu ve narsistik kişilik bozukluğundan oluşan gruptur.

grup3: çekingen kişilik bozukluğu, bağımlı kişilik bozukluğu ve obsesif-kompulsif kişilik bozukluğundan oluşan gruptur.

ayrıca;
pasif-agresif (edilgen-saldırgan) kişilik bozukluğu, depresif (çökkün) kişilik bozukluğu, sadistik kişilik bozukluğu, kendine zarar verici (yenilgin) kişilik bozukluğu...

derin olarak yerleşmiş olan, sosyal kalıplara uymayan, yaygın, ısrarlı, uyumsuz davranış örüntüsüdür.

genelde yaşamın çeşitli dönemlerinde uzun süreli zorlukların etkisiyle olur. kendilerini karşısındakinin yerine koymakta zorlanırlar. görülme sıklığı %6-9 oranındadır. kişilik bozuklukları ilk bulgularını 15-20 yaş arası gösterir. kadın-erkek oranı eşittir. kişilik bozuklukları bir çok nedene bağlı olarak gelişir.

tedavisinde psikanaliz, psikoterapi, ilaç tedavisi kullanılır. başarı oranı düşüktür.
avluda oturan sizofren avluda oturan sizofren
psikodinamik kuramların diğer kuramsal çerçevelere nazaran daha iyi açıklama getirebildiği bozukluklardır.self psikolojisi ve nesne ilişkileri kuramı ağırlıkla kişilik bozukluklarının kuramsal formülasyonu ve terapisi üzerine geliştirilmiştir.

kişilik bozukluklarında ağırlıkla selfin örgütlenmesinde gelişimsel bir duraklama, takılma ve bunun klinik görünümleri vardır.

(bkz: a kümesi kişilik bozuklukları)
(bkz: b kümesi kişilik bozuklukları)
(bkz: c kümesi kişilik bozuklukları)
hippi hippi
hayata düz bakan idiotların pek kolayca anlayamadığı, hatta birçoğunun karşısındakini dinlemeden peşin hükümlü davrandığı, haddini bilmeden onu yargıladığı, birçok insanda farklı türleri görülen. kibarca anlatmaya çalıştım bahsettiğim hödük, düz kitleyi, dayanamıycam; ulan götüyle karşındakini dinleyen mal, bir sus da iki dakika antenlerini aç, karşında senin siyah beyaz ekranından algılayamıycağın şeyler olabilir! salak!
eritroblastosisfetalis eritroblastosisfetalis
sözlük yazarlarında bol bol bulunan bozukluklardır. kişiler, kendilerini oldukları gibi değil olmak istedikleri gibi yansıttıkları için bir süre sonra hayal dünyasında yaşamaya başlarlar. daha sonra giderek kişilik bozukluğu kişilik bölünmesine ve şizofreniye yol açar.

dikkat edin, bir şizofrenin yazılarını mantıklı buluyor olabilirsiniz. ya da sizinle düşüp kalkıp kendini kankanız sanan insanlar çevrenizde olabilir. yahut sizin kankayız modunda geçinmenize rağmen aslında evire çevire çatır çatır sikmek istediğiniz kişide borderline kişilik bozukluğu olabilir. üstelik kendisi bunu belirtip, siz ona ruh hastasısın dediğinizde ergen tribine bağlayabilir.

dediğim gibi sözlükte örnekleri çoktur fakat nick vermeyeceğim, zaten anlayan anladı, di mi kıvırcık?

not: kıvırcık kelimesinin kişinin nickiyle uzaktan yakından alakası yoktur.
heykeltraşını bulan odun heykeltraşını bulan odun
her 10 kişiden birinde bulunan, kisiliklerinde düzeltilemeyecek olan bozukluktur. millet güzel güzel sınıflandırıp, keskin çizgilerle ayıtmış, lakin o kadar sınırları basit çizilecek olgular değillerdir. dsm bugün "ak" dediğine, yarın nasıl olsa "kara" diyecektir, o bakımdan sıkıntınız olmasın.
normalde bir kaç tane emare sıralanır ve bu emarelerden en az 5'ine sahip ise (şimdi değişmiş olabilir. dmv ile yola çıkılmaz ne de olsa), belirli bir kisilik bozukluğu tanısı konur. normal bireyde 3 tane emare görülebilir.
mesele, bunların şimdinin şartları altında düzelemeyecek olmalarıdır. ruhsal bir sorun değil, bir hastalık değil. kisilik o şekilde biçimlenmiş ki, sebepleri hakkında bilimum teoriler mevcuttur.
at avrat brave heart at avrat brave heart
uzun dönemli, şiddetli ve dirençli düşünce ve davranış kalıplarıyla karakterize olmuş zihinsel bozukluklar sınıfıdır. kökeni kalıtsal veya çevresel olabileceği gibi, hem kalıtsal hem de çevresel olabilir. kişisel bozuklukların tanımında kişinin içinde bulunduğu kültürel ve sosyal ortam çok önemlidir. kişilik bozukluğu bulunanlardan ancak beşte biri psikiyatrik destek ve tedavi istemektedir. çoğu, evlilikte, düzgün bir iş hayatı yürütmekte ve arkadaşlıklarında, uzun zaman devam eden zorluklar yaşar.

kişilik bozukluğu olan kişiler çoğu zaman insanlar tarafından umursanmayan ve yalnızlaştırılmış insanlardır. bundan sebepledir ki, insanların ilgilisini çekebilmek için garip garip hareketlere başvururlar. hala umursanmamaya devam ettiklerinde, olayı bir üst noktaya taşırlar. insanları tahrik edip, kendilerine saldırmalarını ve bunun sonunda da kendi yaptıklarını meşrulaştırmaya çalışırlar.
1 /