komünizm

42 /
üç hürellerin dördüncüsü üç hürellerin dördüncüsü
etkisi altında bıraktığı toplumu milliyetçilik, mülkiyet gibi haklardan mahrum etmek ve kolhozlarda, ölüm kamplarında karın tokluğuna çalıştırmak suçlarından idam cezası glasnostla kesilmiş, infazı da berlin'de yıkılan duvarın altında bırakılıp, trabant'larla lada'larla üzerinden geçilerek gerçekleştirilmiş mevta ideolojidir.
1
mhe mhe
sen git atom altı parçacıkların davranış modelleri ve uzay madenciliği ile asteroitlerden çeşitli madenleri sınıflandır, dünyaya kazandır, sonra bir yavru bozkurt gelsin küçük kahverengi bokuyla bize sevimlilik yaparak: "tanyışıız din abiy bunlay" desin.

s.kerim atom fiziğini de!
sergey korolyov yerine yusuf halaçoğlu
mayakovski yerine poker dehası necip fazıl üstad
elmira hüseynova yerine de "çırpınırdı karadeniz" bundan sonra kardeş!
4
cerrato cerrato
teorisi güzel , uygulaması zor sistem..
heleki günümüz insanı tarafından uygulanması imkansıza yakın..
ama hemen hemen eminimki bundan 500 yıl sonra insanlık komünizm benzeri bir sistemle yönetiliyor olacak..
dumrul dumrul
taraftarlarından düşmanlarına kadar hakkında delice bir cehaletin hüküm sürdüğü politik akımdır.

"ideal" sistem tasavvuru olarak komünizm anarşizmle tam olarak aynı şeydir. kavramın seçimi de bunu ifade eder. sosyalizm, "toplum"un, yani bütünün öne alındığı bir sistem önerisidir. tarihsel olarak gayet heterojen, sistematik bir bütünlüğü olmayan bir fikir kırıntısından ibaretti. bugün sosyalizm dediğimizde ilk akla gelen marx da bu akımın bir parçasıydı, anarşizmin isim babası proudhon da... ancak bunlar birbirleri ve diğer sosyalistler arasındaki ayrımların nüanslardan ibaret olmadığını çok net gördükleri için kendilerini ifade edecek başka kavramların arayışına girdiler. marx ve engels için bu bilimsel sosyalizm ya da komünizmdir. bu akımın ilerde kendi içindeki bölünmeler nedeniyle yeniden isim arayışları söz konusu olmuştur. marksizm, marksizm-leninizm, marksizm-leninizm-maoizm, bolşevizm gibi... bu arayışların sebebi de marksizmin homojen bir insanlık ideali peşinde olmasıdır. merkeziyetçilik saplantısıdır. anarşizm açısından ise homojen bir yapı zaten anarşi fikrinin tam zıddı olacağı için anarşist akımlar arasındaki ayrımlar ne kadar derin olursa olsun anarşizm anarşizm olarak kalmıştır. bu akımlar sola (sosyalizmin diğer temsilcilerine) yaklaştıkça kendilerini liberter komünist olarak falan da tanımlayabilmektedir.

sosyalizmin toplumculuk olduğunu söyledim. pekii komünizm ne? komünizm marksist literatürde sınırların kalktığı bir dünya sistemi olarak ifade edilir ve kendine komünist diyen insanların büyük çoğunluğu burada akıl karışıklığının tillahını yaşarlar. tüm dünyayı kapsayan bir sistem... o halde merkeziyetçiliğin doruğu olmalı değil mi? tek dünya devleti gibi bir şey... oysa komünizm devletin "söndüğü", merkezi herhangi bir yapılanmanın olmadığı, sınıfların ve dolayısıyla "toplum" diye bir şeyin olmadığı bir sistem tasavvurudur.

neden artık sosyalizm demiyoruz? çünkü komünizmde artık bir bütünlük olarak "toplum"a yer yoktur. ve evet komünizm bir "yönetim biçimi" değildir. komünizm "komün"den gelir. ingilizce common, fransızca commun... müşterek manasında. komünler her zaman küçük birimleri ifade eder. bugün fransız yönetim sisteminde komünler belde ya da ilçeye tekabül eder. kendi belediyesine sahip en küçük idari birim.

komünizm düşmanının komünizm konusunda cahil olması gayet anlaşılabilir bir şey. zira kapitalizmi savunan bir kişi komünizmi, anarşizmi ya da kapitalizm dışı başka bir sistem önerisini bilmek - tanımak zorunda değildir. bir ateistin x dinini bilmek zorunda olmaması gibi... ama komünist olduğunu söylüyorsan komünizmi bileceksin aga... bu konudaki cehaletin bir özrü olabilir mi? ben müslümanım ama kuran'ı hiç okumadım zaaaa.... adam marksist literatürün en basit, en temel eseri olan komünist manifesto'yu bile okumadan komünist olmayı başarmış. öyle yığınla insanı bizzat tanıyorum. devlet ve ihtilal'i okumamış lan adam. diyor ki "yağ anarşizm çoğ saçma devletsiz nası yağni..." adam devlete tapıyor ama sorsan hala komünist.

pekii lenin devlet ve ihtilal'de ne diyor?

"özgürlük" ve "devlet" sözcüklerini birleştirmenin saçmalığını acımasızca alaya alan engels'in düşüncelerinin tüm doğruluğunu ancak şimdi anlayabiliyoruz. bir devlet var olduğu sürece, özgürlük yoktur. özgürlük olacağı zaman devlet olmayacaktır.

marksizm ile anarşizm arasındaki büyük kapışma tek bir nokta üzerinden şekillenir: devletsiz topluma nasıl ulaşılacağı... devletsiz bir dünya hedefi üzerinde en ufak bir tartışma, ayrışma yoktur.... ama cehalet işte... bilmiyor, sadece inanıyorsanız o artık dine denktir. sorsan herkese "oportünist" der ama kolaycılığı ile limana (portus) hep yakın duran, zihinsel konforunu hiç bozmayan ezberci bir insan tipidir.
the red queen the red queen
"gerçek bik bik bu değil" diyorsanız o ideoloji dandiktir. tıpkı ideal erkek-kadın gibi var olmamıştır ve olmayacaktır. hayallerin bir sisteme yakıştırılmasından öteye gitmez.
4
42 /