kozmik yıl

rasmus rasmus
kozmik yılların zaman periyoduna dair

0 ky: güneş'in ilk parıltıları
4 ky: dünya'daki okyanusların oluşumu
5 ky: hayatın başlangıcı
6 ky: prokaryotların ortaya çıkması
7 ky: bakterilerin ortaya çıkması
10 ky: sabit anakaraların belirginleşmesi
13 ky: ökaryotların ortaya çıkması
16 ky: hücreleri iş bölümü yapabilen organizmaların ortaya çıkması
17.8 ky: kambriyen patlaması
19 ky: permiyen yokoluşu
19.6 ky: kretase yokoluşu
20 ky: günümüz

galactic year - wikipedia, the free encyclopedia the galactic year, also known as a cosmic year, is the duration of time required for the solar system to orbit once around the center of the milky ... wikipedia