kullanıcı

kullanıcı kullanıcı
user olarak tanımlanan ve internetin(webin) tüm insanları da dahil eden ve bununladır ki küresellesme olarak adlandırılan, dünyanınn küçük bir köy haline gelmesi meselesi ile tüm insanların birer user yani kullanıcıya dönüşmesi. kullanıcılar sunulan hizmetleri değerlendirir, ihtiyaçları doğrultusunda ürünler satın alır ya da satar kısaca eylemde bulunur ve moderatör'lerce(müdür olarak değerlendirebiliriz kurumlarda) ya da administrator'larca(yönetici) gözetim altında olur. kullanıcı bundandır ki aynı zamanda kontrol edilebilen ve izlenebilen, eylemde bulunan sosyal, sanal ama gerçek kişinin yansıması anlamına da gelebilmektedir.