kurşun

1 /
chaconne chaconne
simgesi: pb
grubu: 4a (metal)
atom numarası: 82
bağıl atom kütlesi: 207,2
oda sıcaklığında: katı
erime noktası: 327,6°c
kaynama noktası: 1740°c
yoğunluğu: 11,35 g/cc
keşfi: bilinmiyor
atom çapı: 1,81 å
elektronegatifliği: 2,33
elektron dizilimi: 1s22s2p63s2p6d104s2p6d10f145s2p6d106s2p2
yükseltgenme basamağı (sayısı): 4, 2
radyoizotopları: yok
1 /