laiklik

1 /
markrenton markrenton
bize ilkokuldan itibaren öğrettikleri şekliyle din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır.
gerçek tanım olarak ise devleti yöneten kişinin yönetme yetkisini halktan almasıdır.
tainakan tainakan
ağrıda bir röportaj yapan musa ağacık, dayının birine birşeyler soruyormuş
dayı- biz atatürkü pek severiz
musa- zorunuz nedir dayı neden seversizin atatürkü
d- severiz çünkü atatürk "layıglığı" getirmiştir
m- nedir baba "layıglıg"
d- şimdi keraneye giden keraneye layıgdir, camiye giden camiye layıgdir, işte layıglıg budir ogul.

demiştir, musa ağacık da bunu, atatürk ilkelerinin doğru anlatılamamasının nası etkileri olduğuna bağlamıştı. insanlar kendilerince birşeylere bağlıyorlar falan diyordu sanırım *
magarsus magarsus
laiklik yalnızca devlet ve dinin birbirinden ayrılması anlamına gelmez ayrıca eğitim, kültür ve yasama alanlarının da dinden bağımsız olması anlamını taşır. laiklik, devletin dini düşünce ve dini kuruluşların etkisinden bağımsız olması, ve genel olarak düşünce özgürlüğü anlamına gelmektedir. devrimlerin birçoğu laikliği gerçekleştirmek amacıyla yapılmış ve diğerleriise laikliğe ulaşılmış olması sayesinde gerçekleştirilebilmiştir. laiklik ilkesi akılcı ve dini siyasetin dışında tutan bir ilkedir. osmanlı döneminde matbaanın geciktirilmesinde olduğu gibi dinin yenilikler karşısında nasıl tutucu bir silah haline geldiğini yaşamış olan türkiye cumhuriyeti kurucuları açısından dinin din dışı sivil yapı üzerinde yaratabileceği baskıları önlemenin bir aracıdır.
sevilok sevilok
devletin idaresinin her hangi bir dinin referans alındaman yönetilmesi. kısaca devletin dinler karşısında güclü kalmasını saglayan ilke. fransızca din adamı olmayan anlamındadır. en çok yapılan slogandır. türkiye laiktir laik kalacak...
theone theone
dinsizlik değil, tüm dinlere eşit uzaklıkta durmak ve tüm inanışları ya da inanmayışları aynı ölçüde koruyabilmek, onlara izin vermektir.
sinkaf sinkaf
siyasal iktidarın meşruiyetini dünyevi kaynaklardan almasından başka birşey değildir.türk siyasal tarihinde iktidar mücadelelerine konu olmuş ve olmaya devam eden olgu salt devlete içkin bir mahiyettir. devlet -ki bu ulaşılması oldukça zor ve reel politikle örtüşmeyen bir ülküdür- her dini inanca eşit mesafede olmalı tatavasından öte, dini referans almaz ve varlık sebebi ilahi yasalar değil;insan kaynaklı pozitif hukuk kurallarıdır.
anayasada bahsedildiği gibi din ve vicdan hürriyetinin teminatı falan değildir;lakin aklı başında her siyasal tarihçi toplum-bilimci bilir ki devletin zımni de olsa bir dini vardır ve devlet bu dini bizatihi kurumlarıyla denetlemektedir. velev ki osmanlı imparatorluğunun ardılı bir toplum olarak türk toplumu din ve vicdan hürriyetini bir anayasa ilkesi ile sağlamlaştıracak değildir.merak edenler de salt osmanlı dönemindeki anasır-ı osmaniyenin din ve vicdan hürriyetinin durumunu tarihsel vesikalardan hatmedebilir
velhasıl kelam ülkelerin ,toplumların ,ideolojilerin tarihi olduğu gibi kavramların da tarihi vardır;bu cihetle laiklik tarihsel seyri ve pozitif metinlerde yer alması itibarı ile dinamik bir olgudur ve başta verdiğim machiavelli menşeili tanımda kavramı yerine oturtabilmekte köşetaşıdır.
bugüne ulaşıp da gündemdeki haklı veya haksız 'yok sen laiksin sen şeriatçı' gibi tartışmalardan biraz sıyrılabilirsek geleneksel siyasal kültürümüze laikliği nasıl yedirebildiğimizi rahatlıkla görürüz. artniyetli ve toplum-bilimi yadsıyacak bir şekilde fatih çarşambayı görünce aman da aman şeriat geliyor demekse ya da içki içenleri kafir küffar diye yaftalayarak zaman kaybetmekse maksat söylenecek sözler beyhude tabii.
profesore profesore
aynı sokaktan mini etekli dekolteli bir kızın ve karaçarşaflı bir bayanın (belki de bayan değildir hiç içini görmedik) geçmesine olanak tanıyan yegane enfes sistemdir...
bugün köşke çıkacakların ve çıkartanların ve de onun yandaşlarının " şeytanın sağ bacağı" diye tanımladığı sistemdir..
mr vengeance mr vengeance
laiklik, oalyları ve durumları objektif bir şekilde sorgulamaktır. laikliğin din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı olması tanımı sadece devletin yönetim sistemi ve din damlarının- bi çoğu sözde din adamı- kendilerine, yakınlarına çıkar sağlaması vb. olgularının sorgulanması sonucu ortaya çıkmıştır. laiklik salt olarak bu tanımla sınırlandırılmamalıdır. laik insan sadece dini değil, kendisini ve insanlıkla ilgili herşeyi sorgulamalıdır, bunlara karşı duyarlı olmalıdır.

edit:
günümüz türkiyesinde laiklik; işsizlik, pahalılık, yolsuzluk, abd, ab gibi sorunlarımız yokmuş gibi ülkenin tek sorunu haline getirilmiştir ve bunu yapanlar da benim diyen solcu insanlar olmuştur ne acı.
lafbaz lafbaz
şimdi recep tayyip erdoğan'ı düşünmenizi istiyorum, düşünüyo musunuz, eveeet, hayalinizde mi şu an, güzeeeel. o zaman şimdi beyninizdeki tayyip'ten yavaş yavaş uzaklaşın, uzaklaşın, uzaklaşın, tayyibizm'den uzaklaştıkça geldiğiniz o noktaya laiklik diyoruz...
1 /