lektör

kalemdefter kalemdefter
yayınevleri kendilerine gelen dosyaları ilgili alanda kendilerini ispatlamış yazarlara okutur. bu okuma işini yapan yazar nesnel veriler üzerinden gelen dosyayı raporlar. dil becerisi, anlatım tekniği, özgünlük,olay örgüsünün işlenmesi, dramatik yapının bulunup bulunmaması gibi kaidelere bakılarak dosyanın niteliği hakkında görüş bildirir. elbette bir yazar adayının onca zaman harcayarak verdiği emeği bir başka yazarın ellerine bırakıp onun kaderini belirlemesi doğru olmayacağından bu işi birbirinden habersiz belli sayıda yazara yaptırırlar. ilgili yazarlar raporlarını yayınevlerinin editörlerine iletir ve bu raporlar üzerinden editör dosyayı okur. son karar verilir.

editörler yani bu işi yapan lektörler ayrı alanlarda uzmanlaşmıştır. bir edebiyat lektörünün marangozluk hakkında yahut jeoloji hakkında bir kitabı okuyup değerlendirmesi söz konusu değildir. lektörlük dışarıya kapalı bir iştir. lektör olacak kişinin yetkinliği ispatlanmışsa genellikle o kişiye iş önerilir. yani dışarıdan başvuru yaparak lektör olunması gibi bir durum neredeyse yoktur.
lektör, raporunu yazarken yayın dünyasının maddi koşullarını ve gelen dosyanın satıp satmayacağını düşünmez. ticari başarısı düşük olacak iyi bir dosya varsa bu dosya hakkında olumlu davranır.

insanlardan sık duyduğum şey yayınevlerinin kendilerine iletilen dosyaları okumadığından yakınmalarıdır ki büyük yayınevleri gelen dosyaları belki dosya sahibinden detaylı biçimde inceler. her şeyi didik didik okur. hangi alanda yazıyorsanız o alanda saygın olan yayınevlerine yönelin. size hakkaniyetli davranılır.