libretto

garbinooo garbinooo
opera, oratoryo, bale, müzikal, mask gibi müziksel sahne eserlerinin yazılı metinlerine verilen addır. müziğin sözü ve anlatımı olarak tanımlanabilir. dilimize italyanca'dan girmiştir ve latince kitap anlamına gelmektedir.

libretto, sahnede kullanılan tüm sözcükleri ve sahne düzeni direktiflerini de kapsamaktadır.

17. ve 18. yüzyıllarda operalar, oratoryolar ve kantatlar için librettolar çok kere besteciden ayrı olarak ünlü şair kişiler tarafından yazılmıştır. libretto her zaman bestelenen müzikten önce hazırlanmamıştır. bazı ünlü besteciler ellerinde hiç yazılı metin olmadan müziksel pasajlar bestelemişler ve sonra bunların melodilerine uygun librettolar yazmış veya ünlü şairlere yazdırtmıştır.

libretto ve opera bestesi hazırlaması devamlı birbirine uygun bir şekilde gelişmemiştir. bir konu seçildikten ve bu konu ile ilgili aksiyonlar bir senaryo şekline sokulduktan sonra ortaya çıkartılan librettolar ve besteler, provalar ve ilk sahneleme tiyatrolarında uzaktaki tiyatrolarda denemeler sırasında devamlı değişmelere uğrama olasılığı göstermiştir.

opera sanatı italya'da doğmuş ve gelişmiş olduğu için genellikle 18. yüzyılın sonlarına kadar opera librettoları italyanca olarak yazılmaktaydı. 18. yüzyılda bu geleneğe karşı olarak ilk defa mili dille opera yazma uğraşları önem kazanmıştır.