lonca

lethe lethe
osmanlılarda belli bir iş kolunda usta olan kişileri içine alan ve başka bir alanda çalışmalarını engelleyen dernek
wolfshade wolfshade
sanayi öncesi kentlerde görülen bir mesleki örgütlenme. usta-çırak ilişkisine dayanır ve tabi lokal yapı nedeniyle ahpab-çavuş ilişkisinin epey bir hissedildiği yerlerdir. bu durum sanayileşmeyle birlikte yerini kalifiye elemana kıymet vermeye bırakmıştır denilebilir.

ağırlık ve ölçü birimleri gibi konularda loncalar arası farklılıklar standardizasyon eksiğini net bir şekilde gözler önüne serer. bunun dışında ilginç bir anektod da dilenci ve hırsızların dahi loncalarının mevcut olmasıdır.