majestelerinin karikatüristi

maestromanick maestromanick
karikatürist salih memecan için kullanılan bir tanım.
karısının akp milletvekili olup parti içinde yükselmesiyle gelişen süreç içinde: sanat çizgisinin rte yi pohpohlamak, olumsuzlukları görmezden gelmek, bir şekilde iktidar partisinin sözcülüğünü üstlenmek eksenine kayması üzerine kendisine yakıştırılmıştır.