marianne moore

darth minor darth minor
''nedir suçsuzluğumuz,
suçumuz nedir? herkes
çıplaktır, herkes tehlikede
nerden bu gözüpeklik...''

der ve;

''duygudan ürkmeyen kişi, bilir nasıl
davranılacağını. tıpkı o şakıdıkça göğe doğru
büyüyen ve çelikten biçimini alan kuş gibi.
tutsak da olsa kendisi, yetinmek ne aşağılık bir
şey, der şakıyan güçlü sesi, ne katıksız bir şey
sevinç, işte budur ölümlülük, işte budur
sonsuzluk. ''

bitirir..