martin heidegger

1 /
pandoranın email kutusundan pandoranın email kutusundan
tam adı martin heidegger olup, en temel eseri ve hatta baş yapıtı "varlık ve zaman"dır (being and time/sein und zeit). türkçeye de çevrilmiştir aziz yardımlı tarafından, idea yayınevinden çıkmıştır. çeviri ile ilgili epey bir sorun yaşandı. sanırım aziz yardımlı ve de idea yayınevi izin almadan çevirip ve hatta basıp daha sonra izin alma girişiminde bulunmuş, fakat kitabın basım hakkının daha önceden türkiye'den başka bir yayınevine verilmiş olduğu öğreniliyor. anlaşılan olay çözülmüş, şimdilerde piyasada satılanları idea yayınevi basımı.

edit: "tam adı.. " gibi anlamsızca bir başlangıç, girinin daha önce "heidegger" başlığı altından oluşundan ve bugün buraya taşınmış olmasındandır...
eleanor eleanor
"dünya bize kendini apaçık dolaysız sunmaz tam tersine sersemletici bir duyarlılık gerekir ve sanat yapıtı dünyanın açıklığını açık tutar" demiştir.ayrıca sanat öznel değildir, sadece vardır , öznellik ve nesnellik sonra gelir diyerek bir anlamda sanatı sadece sanat olduğu için ayrı bir yere koyarken sanatçıyı inkar etmektedir.. bu da estetist bakış açısının sonucudur..
negatif negatif
varoluşçu filozof. husserl'in öğrencisidir. fenomenoloji ile ilgisi de buradan gelir. hermeneutik geleneğine katkıları oldukça fazladır.
"dil varlık'ın evidir" sözü beğenilesidir ve çok geniş bir anlamı ihtiva eder.
doubleyou doubleyou
üniversite yıllarında tavan arasında buluştuğu genç sevgilisi hannah arendit'e, sana asla sahip olamayacağım ama sen benim hayatıma ait olacaksın diyen, alman varoluşçu filozof...
redinef redinef
martin heidegger, russel'den yadigâr (buna karşın adının sartre ile birlikte konması, duman pipo korelasyonundan alır kaynağını) varoluşçu bulantıyı özellikle kehre ve na-aufhebung 'trip'lerinde netlikle heideggerci anlaşılmazlıkla ortaya koymuş olsa dahi akademisyen kimliğine bürünerek anlatıcı bir eğitmenliğe soyunması dikkatten kaçmamalıdır. zanediyorum ki bundaki esas pay, hocası russel'e özenmesindedir.
uykutulumu uykutulumu
freiburg universitesi rektörlüğü yapmıştır..nazi partisi kayıtlı üyesidir..hatta çoğu akademisyeni yahudi olduğu için okuldan uzaklaştırmıştır..kendisine universitenin führeri denmesini istemiştir..freiburg'ta ki eski okul binasının üstüne "her şeyin üstündeki alman ırkı" mealli bi yazı yazdırmıştır..üstüne nice yazılar makaleler yazılmıştır ve naspd ile ilişkisi gayri meşruymuş da , konuyla ilgili ekülatif yorumlar varmış gibi bi izlenim verilmiştir..oysa ki , kayıtlarda üye olduğu aidat verdiği açıkça görülür..
absurdino absurdino
"saatten zaman konusunda ne öğreniriz?" diyerek bir cümleyle bizi şaşkına uğratabilen dahi. "metafizik nedir?" isimli kitabında "bilim hiç'i bilmek istemiyor bizde bilim'i" diyerek gönlümde taht kurmuş filozof.
noema noema
öğrencisi, sevgilisi ve olan yahudi hannah arent'i nazi partisine verdiği destekle varlık felsefesinden soğutmuş ve siyaset çalışmaları yapmasına neden olmuş filozoftur.
edmond dantes edmond dantes
"bütün canlıların bir amacı vardır, en azından besin zincirini tamamlarlar. insana göre kalemin amacı yazmak, kağıdın ki ise yazılmaktır ama kendisinin belirlenmiş bir amacı yoktur. kendini hep tarif etmeye, hayatına anlam yüklemeye çalışır ama çoğu zaman anlam arayışına geri döner."
revolution in the everyday life revolution in the everyday life
martin heidegger, “poetry, language, thought” isimli makalesinde yakınlığın, mesafenin kısalığı ile ölçülmesinin yanlış olduğunu ve yeni medya teknolojileri nedeniyle mesafenin sıkıştırıldığından söz eder:

“insanlık en uzun mesafeleri en kısa zamanda alt ediyor. en büyük mesafeleri arkasında bırakırken, tabiatıyla önüne koydukları en kısa çapta olanlar. buna karşılık mesafelerin böyle bir çılgınlıkta alt edilmesi yakınlığı getirmemekte; çünkü yakınlık mesafenin kısalığı ile ölçülmez. bizden uzaklık olarak en az mesafede olan, bir film karesinde ya da radyodaki bir seste olduğu gibi, bizden çok uzakta olabilir. bizden ölçülemeyecek kadar uzak mesafede olan bize aslında çok yakın olabilir. kısa mesafe kendi başına yakınlık demek değildir. aynı şekilde uzun mesafe de ayrılık değildir. eğer en uzun mesafeleri en kısa aralıklara indirebildiğimiz halde yakınlık sağlanmıyorsa yakınlık nedir? eğer mesafenin durmak bilmezce ortadan kaldırılmasıyla yakınlık geri tepiyorsa yakınlık nedir? eğer yakınlığın ortaya çıkmadığı durumda ayrılık da ortaya çıkmıyorsa, o zaman yakınlık nedir? büyük mesafelerin alt edilmesi sonucu her şeyin eşit bir şekilde uzak ve aynı oranda yakın bir hale gelmesi ne anlama geliyor? her şeyin benzer bir şekilde bizden ne yakın ne de uzak olması –sanki mesafesizleşmişçesine- hali nedir?”
1 /