max planck

thor thor
kuantum mekaniğinin yaratıcılarından olan alman bilim adamı, fizikçi.1900 yılında, bir elektromanyetik dalganın (emd) enerjisinin ve ışımanın kuantalanmış olması gerektiğini öne sürmüştür ve karacisim ışımasını incelemiştir.
çalışmaları sırasında emd enerjisinin belli bir sayının tam katları ile ifade edilebileceği sonucuna varmıştır.
daha sonraları "h" ile ifade edilen bu sayıya "planck sabiti" adı verilmiştir.

h=6,62 x 10^-34 j*.sn*
azerotha giderken ayağım kaydı azerotha giderken ayağım kaydı
acıklı bir hayat hikayesine sahip bilim insanı.önce karısı ölmüş,ardından büyük oğlu birinci dünya savaşı'nda cephede,iki kızı da doğum yaparken en sonunda da hayatta kalan tek oğlu planck hitler'in bağımsızlık bildirgesini imzalamadığı için öldürülmüş.planck 89 yaşına kadar yaşamış ancak kendisine sorulsaydı sanırım çok daha önce ölmüş olmayı dilerdi.tüm notları,günlükleri,çalışmaları da müttefik bombardımanları sırasında evine düşen bir bomba sebebiyle yokolmuş.kimbilir neler yapacaktı daha,büyük adam vesselam.
prison freak prison freak
mezar taşında adının altında planck sabitnin yazılı olduğu bilim adamı. kuantum fikrini tesadüfen öne atmış, ilk etapta kendi bile bu fikre inanmamıştır. ama sonradan ne denli büyük bir adım attığı anlaşılmıştır.
ben olan ben ben olan ben
"gerçekte madde yoktur. tüm madde kaynağını bir atomun parçacığının titreşimine neden olan ve bu küçük güneş sistemini bir arada tutan bir kuvvetten alır. bu gücün arkasında bilinçli ve akıllı bir zihnin varlığını varsaymalıyız. bu zihin, tüm maddenin matrisidir."

demiş büyük insan.
wundm wundm
max planck ve werner heisenberg'in dünya bilimine kazandırdığı en çarpıcı "ufuk", bence, fizikte belli bir boyutun altındaki parçacıklarda objeyi gözlemcinin etkisine maruz bırakmadan ne zaman, ne de konum ölçümü yapılabileceğinin bu iki fizikçinin çalışmalarıyla kanıtlanmış olmasıdır.

bu durumda ilginç deneylerde ilginç sonuçlar elde edilir: üzerinde küçük bir yarık bulunan bulunan bir levha düşünün. şimdi bu levhanın bir tarafından gönderdiğimiz cisimlerin öbür taraftaki bir gözlem tahtasının üzerinde nereye isabet ettiğini ölçecek bir sistem kuralım. gönderdiğimiz, eğer kütle sahibi parçacıklarsa, arkadaki tahtada levhadaki yarık şeklinde bir şablon gözlemlememiz gerekir. bunu yazalım bir kenara. bir elektronun materyal parçacık özellikleri olduğunu biliyoruz. bu durumda aynı materyal özelliklerini her gözlemde koruması gerekir. bunu da yazalım bir kenara. şimdi elektron tabancasıyla levhanın üzerine allah ne verdiyse abanalım. arkadaki tahtada bir süre sonra yarığın izi oluşacaktır, doğal olarak. kütle sahibi parçacıklar gönderiyoruz en nihayetinde. şimdi sırf gıcıklık olsun, iyice emin olalım dalga özelliği olmadığına diye bir tane daha yarık açalım levhamıza. ikinci yarığın izini de bulalım eve gidelim istiyoruz. ancak aynı elektron bombardımanını tekrarladığımızda çok ilginç başka bir şey görürüz. bu ana kadar bizim suyumuza giden elektronlar bu sefer yan çizmişlerdir: arkadaki tahtada, ancak iki yarıktan yayılan iki dalganın oluşturabileceği bir interferans şablonu (dalgaların üstüste binmesiyle ortaya çıkan desen) görürüz. iyice gıcık olup elektronları tek tek göndersek bile aynı sonuç elde edildiğinden, levhaya gönderilen her elektronun sağ yarık, sol yarık, ikisi ve hiçbirinden aynı anda geçiyor olma olasılığını kabul etmek durumunda kalırız. buraya kadar yani.

böyle böyle kuantum fizikçileri zamanla kafayı yemişlerdir. bazısı 11 boyutlu hayali bir evrenin individüel kuramına hayatını adarken, bazısı da bütün avrupanın rızkını iki tane protona konsantre edip bunları çarpıştırarak bilinmeyene ulaşmak niyetine kendini vermiştir.

kolay gelsin.
driving einstein driving einstein
enerjiyi h(kendi adını verdiği planck sabiti) x c(ışık hızı)/lambda olarak belirlemiş ünlü fizikçi. yanlışım varsa düzeltin. kuantum mekaniğine yardım ederek çığır açmıştır bilimde.
yaz bunu güzel laf yaz bunu güzel laf
dünya'ya bilimum şarkıcı, türkücü, artist, sporcu vs. kadar faydası olmamış bilim adamı. en azından ben hakkında girilen girilerden bunu anlıyorum. 2004'ten bu yana hakkında girilen onbirinci giri sanırım bu. sonra vay efendim ülkede bilim neden gelişmiyor? neden ülke kalkınmıyor.
pudu pudu
enerji ve radyasyon üzerindeki çalışmalarıyla kuantum teorisinin temellerini atan bilim adamı.
bu bilim adamı ne yazık ki uzun yaşamını trajik bir kararla noktalamak zorunda bırakılır.yedi çocuğundan yaşamda kalan tek oğlu 1944'te hitler'e suikast suçlamasıyla yakalananlar arasındadır.nazi yöneticilerinin ise yaşlı planck'a önerileri "basit" olduğu kadar korkunçtur:"nazizme inanç ve bağlılık duyurusunu imzala,oğlun idamdan kurtulsun!"planck,tek umudu olan oğlunun ölümü pahasına,yaşam anlayışına ters düşen duyuruyu imzalamaz.
yıllanmış öğrenci yıllanmış öğrenci
sabiti de vardır, enstitüsü de. kaç bilimadamına nasip olur ki böylesi??
büyük adamdır rahmetli.
heisenberg, einstein, schrödinger ve daha niceleriyle beraber kuramsal fiziğin babalarından biri olarak bilinir.
son olarak, tabii ki de almandır.
don quixote rosinantee don quixote rosinantee
max planck (1858–1947) elektronlar, protonlar, nötronlar gibi küçük atom-altı parçacıklar üzerine çalışan fizik dalı kuantum teorisinin kurucusudur. buluşları onu almanya'nın saygın fizikçileri arasına soktu. aralarında albert einstein (1879–1955) ve erwin schrödinger (1887–1961) gibi isimlerin de bulunduğu parlak bir fizikçiler kuşağının akıl hocası konumundaydı. 1918 yılında altmış yaşındayken nobel ödülü kazandı.başarılarına rağmen, naziler almanya'da iktidarı ele geçirdiğinde "yahudi bilimi" öğrettiği gerekçesiyle hor görüldü. 1938 yılında profesörlükten istifa etti. oğullarından birinin naziler tarafından idamına tanık oldu. savaştan kısa bir süre sonra öldü.


planck, holstein'in almanca konuşulan bir bölgesinde doğdu. o doğduğu sırada holstein, danimarka'nın kontrolündeydi. 1864 yılında almanya bölgeyi ele geçirdi. birkaç yıl sonra planck ve ailesi münih'e taşındı. 1874 yılında münih üniversitesi'nde fizik öğrenimi görmeye başladı. bir profesörün keşfedilecek hiçbir şeyin kalmadığı yönündeki uyarısını duymazlıktan geldi.


ilk defa 1900 yılında dillendirilen kuantum fiziği, bilimde büyük bir değişim yaşanmasına neden oldu. planck'ın kendisi bile onun önemini uzun yıllar boyunca anlayamayacaktı. planck ve ilham verdiği fizikçiler, atomun içindeki küçük parçacıkların isaac newton (1643–1727) tarafından ortaya atılan kurallara göre hareket etmediğini ortaya koydu. örneğin; kütle çekim kanunu, atomun çekirdeğin üzerine çökmesine neden olmuyordu.


planck i. dünya savaşı sırasında einstein ile ilişkisini kesmeye başladı. zira planck savaşta almanya'yı destekliyordu. buna rağmen yahudi fizikçi einstein ile bir zamanlar iyi olan ilişkileri onu üçüncü reich döneminde şüpheli konumuna soktu. nazi gazeteleri ona kendi yahudi kökenini gizlediği iddiasıyla saldırıya geçtiler. küçük oğlu erwin planck (1893–1945) 1944 yılında hitler'e karşı yapılan bir suikast girişimine dahil olmuştu. savaşın bitiminden kısa bir süre önce gestapo tarafından asıldı. oğlunun ölümüne çok üzülen max planck 1947 yılında seksen dokuz yaşındayken öldü.


ek bilgiler


1- planck termodinamikle ilgili tezini dört ay içinde yazarak 20 yaşında doktora aldı.


2- almanya'nın en önemli fizik araştırma merkezi olan "kaiser wilhelm enstitüsü" 1948 yılında "max planck enstitüsü" adını aldı.


3- planck'ın bütün çocukları trajik nedenlerden dolayı öldüler. büyük oğlu karl, i. dünya savaşı sırasında alman ordusuna katıldı. 1916 yılında savaşırken öldü. iki kızı da doğum yaparken vefat etti.
ben olan ben ben olan ben
"bir fizikçi, hayatını tümüyle sadece bilime adayan ve atomu incelemiş biri olarak size şunu söylüyorum:
'aslında böyle bir madde yok!'

tüm madde, atomun parçalarını titreştiren, onları gezegen sistemlerinin en küçüğü olan atomda bir arada tutan bir "güç"ten kaynaklanır ve varlığını buna borçludur. bu gücün arkasında bilinçli ve akıllı bir "zihin" olduğunu var saymamız gerekir.

bu zihin ise bütün maddelerin kökenidir."

demiş büyük bilim adamıdır.