mçita murunxi

kellemakası kellemakası
doğu karadeniz'in uç kısımlarını sonrasındada tüm doğu karadeniz'i kendine bağlamak isteyen sovyetlerin yeni kurulan cumhuriyet ülkesinde başlatmak istediği propaganda amaçlı gazete.

laz aydını iskender sitaşi tarafından lazlara ekim devrimi ve sosyalizmi kendi dillerinde latin tabanlı bir alfabe ile 7 kasım 1929 tarihinde çıkarılmış bu gazeteden günümüze sadece ilk sayısı ulaşabilmiştir. sitaşi 1938 yılında stalin'in emri ile öldürülmüştür.

komünist çizgide olan ve laz halkına lazca sovyet propagandası yaptığı için türkiye'ye sokulması yasaklanan kızıl yıldız gazetesinin yasaklanma kararnamesi:

"kararname

gürcistan'in sohum şehrinde çıakrılmakta olan (mçita murutsi - kırımızı yıldız) isimli gazetenin, muzir neşriyatta bulunduğu anlaşıldığından memleketimize sokulması, dahiliye vekaletinin 2072/930 tarih ve 1062/45 numaralı tezkeresi ile yapılan teklifi üzerine icra vekilleri heteyinin 26/2/1930 tarihli içtimasında kabul olunmuştur.
reisicumhur
gazi m.kemal."
ofansif sol bek ofansif sol bek
bu gazeteden yaklaşık 65 yıl sonra, bu sefer türkiye'de, yine sol görüşlü aydın ve yazarlar tarafından çıkarılan ogni dergisi de mçita murunxi ile aynı akıbete uğramış, derginin çalışanları "bağımsız lazistan propagandası" yaptıkları iddiasıyla dgm'lik olmuşlardı. her ne kadar mahkemeden beraat kararları çıksa da derginin yayını kısa süre sonra sona erdi. ogni'den birkaç yıl sonra mjora yayınlanmış, ama o da bir süre sonra yayınını bitirmek zorunda kalmıştı. günümüzde ağani murunxi isimli bir gazete yayınlanıyor lazca olarak.