meetings with remarkable men

ben olan ben ben olan ben
dikkate değer insanlarla karşılaşmalar - kitap

orage’ın yayınlanmamış editör müsveddesinin ve orijinal rusça müsveddenin gözden geçirilmesiyle oluşan gurdjieff’in otobiyografisi otuz sayfalık bir girişle başlar. gurdjieff burada edebiyatı “kendini mükemmelleştirme için baş zorlayıcı” olan zihni geliştirmek için başlıca araçlardan biri olarak ele alır ve bu amaçla ilişkili olarak çağdaş edebiyatın yozlaştırılmasına ağıt yakar. okuyucuya “ciddi fikirleri ayartıcı, kolayca anlaşılır bir dışsal şekil altında saklama sanatında usta” hale geldiği sırrını açar.

takip eden on bölüm, yüzeyde gurdjieff’in ailesini, okul öğretmenlerini, arkadaşlarını ve onun bilgi ve anlayış peşindeki araştırmasını paylaşan yoldaşlarını tarif etmeye adanmıştır. gurdjieff’in -yüz yıldan daha fazla bir süre sonra şimdi detaylarından bir kaçı doğrulanabilen- çekici hayat hikayesinin dış görünümü altında varlığın gelişimine dayanan bilgiye ve “yeni bir yaratım için gereken materyal”e ulaştıracak bir psikospiritüel bilgelik geleneği yolundaki kararlı araştırmasının hikayesi yatmaktadır.

numaralandırılmamış son bölüm “the material question” (maddi konular) diye adlandırılan uzun bir hikayeyi içeren bir ektir, gurdjieff burada kapsamlı araştırmalarının ve yönettiği enstitü’nün nasıl finanse edildiği sorusuna içtenlikle karşılık verir. yanıtlarken, amaçlarına ulaşma yolunda -söz konusu olan önemli finansal yükün yanı sıra- göstermek zorunda kaldığı zeka, çok yönlülük ve uzun süreli inisiyatiften bahsetmiştir.

meetings with remarkable men ilk kez new york’ta dutton tarafından 1963'te 303 sayfa halinde ve londra’da routledge & kegan paul tarafından 1963'te 303 sayfa halinde basılmıştır. metin bir kaç kez, son olarak da londra ve new york’ta penguin arkana tarafından 1985'te kağıt kapaklı baskıyla tekrar yayınlanmıştır.

not: alıntıdır.
ben olan ben ben olan ben
film uyarlaması

dikkate değer insanlarla karşılaşmalar: peter brook [ve jeanne de salzmann] tarafından yönetilen bir film. new york: remar productions, 1979, [1 saat 50 dakika]; değişik alt başlıkla vhs video sunumu, gurdjieff’s search for hidden knowledge. (gurdjieff’in gizli bilgiyi araştırması) new york: society for the study of myth and tradition, 1997, bir parabola video sunumu.

jeanne de salzmann ile yakın iş birliği içinde çekilen film, gurdjieff’in otobiyografisinde anlatılan, çok eski bilgelik gelenekleriyle ve insan hayatının amacına dair kesin bir anlayışla temas kurmak için gençliğinde orta doğu’da yaptığı araştırmaları kapsar. film gurdjieff hareketleri’nin dikkat çekici bir gösterimi ile sona erer, bu onların kamuya açık tek orijinal gösterimidir.
nayihu nayihu
bu filmde neyzen neyzen aka gündüz kutbay ve neyzen kudsi erguner'in de ufak rolleri vardır. kendilerine tanbur üstadı fahrettin çimenli eşlik eder.