menfur

ben olan ben ben olan ben
arapçada kendisinden nefret edilen, sevilmeyen, iğrenç, tiksindirici anlamlarına gelir.

kargaşa, kaçışma, ürküp kaçmak, panik ve birisinden kaçınma anlamlarına gelen nefret kelimesi ile aynı kökten türetilmiştir.

yine aynı kökten türetilen nefer ise çete, hayvan güruhu anlamlarına gelir. ordu ve er anlamı da vardır. ürkmek, irkilmek, bir hayvan güruhunun ürkerek kaçışması anlamlarına da gelir.