menstrüasyon

hoayda hoayda
seksüel siklus baz alındığında döllenme olmadığı her evrede sekresyon devresi sonunda endometrium faaliyetleri geriler. sekresyon (salgı) durur, bezler küçülür endometrium kalınlığı azalır ve eski haline döner.
lamina proprianın yüzlek bölümü, involüsyon döneminde, spiral arterlerin sürekli kontraksiyonları sonucu beslenemediği için, hücrelerin nekrozlaşması sonucu kılcal damarların da yırtılması ile kanla karışık ölü kısımlar uterus boşluğuna dökülür. nihayetinde cervix uteriden vaginaya ulaşan bu aylık tekrarlara menstruasyon devresi denir.