meta

1 /
toblerone toblerone
ürünle metanın farkını yeni öğrendim, sizler de öğrenesiniz diye marx'ın ücret fiyat ve kar'ından aktarıyorum.

"... doğrudan doğruya kendi kullanımı, kendi tüketimi için bir nesne üreten bir kişi, bir ürün meydana getirmiştir ama bir meta değil. kendi kendine yeten bir üretici olarak toplumla bir ilişkisi yoktur. ama bir meta üretmek için, insanın yalnızca herhangi toplumsal bir gereksinmeyi karşılayacak bir nesne üretmesi yetmez; o kimsenin emeğinin de, toplum tarafından harcanan toplam emeğin bir öğesini ve parçasını oluşturması gerekir."
1 /