mizahın önünü tıkayan saygı kültürü

deep thinker deep thinker
mizahın öncelikle "güldürürken düşündürmek" gibi klişe olduğu için eleştirilen, ama yine de hala geçerliliği olan "duyarlı" amacını; bir de bunun yanında, amaçsız anarşi düsturu ile sadece komik olan, gülünebilecek, dalga geçebilecek herhangi bir şey bulup bundan mizah yaratma amacını engelleyen;

"gelenek, görenek, örf, adet, töre, din, milliyet, anamız, babamız, atalarımız" vb. kavramlarla koruma altına alınan;

dışına çıkmaya çalışanlara, surat asarak bakmaktan, dışlamaya, dayağa, ölüm tehdidine ve hatta öldürmeye varacak kadar sert cezalarla gözdağı veren, korku salan;

ve artık bir zahmet değişmesi ya da en kolayından silinip gitmesi gereken;

kaba kuvvet ve barbarlık ile korkutarak ya da hain ilan ederek sağlamaya çalıştığı saygıya zerre kadar saygı hak etmeyen, içi geçmiş, miadını çoktan doldurmuş kültür.
*