modern çağın işçisi

azwepsa azwepsa
tek kelimeyle mühendistir. artık devir farklıdır.

sanayi devriminden sonra endüstri temel üretim olmuştu. hammadde ve enerji girdileri işçinin emeği ile birleşip ürün olarak çıkıyordu. seri üretimle piyasa mala doyuruluyordu.

ancak ilk kez 1956'da amerika'da beyaz yakalı çalışan sayısının mavi yakalıları geçmesiyle bir takım değişiklikler göze daha da batmaya başlamıştır. artık insanlar eldeki bilgileri toplayıp birleştirerek yeni bilgiler (yöntem, değer, imaj, vs.) üretiyor ve bunları endüstri devrimi toplumlarına satıyorlar. aradaki dönüşümü, üretimi yapan kişiler de mühendislerdir.

(bkz: creating a new civilization)
(bkz: üçüncü dalga)