moratoryum

stone cold stone cold
arjantin'deki ekonomik kriz sonrası devletin içine düştüğü durum.arjantin hükümeti krizin hemen sonrasında moratoryum îlân etmiş,iç ve dış borçların ödemesini süresiz olarak ertelemişti.
zararsiz insan zararsiz insan
üniversite sınavını kazanmanın zor geldiği genç kızlarımız çalışmak yerine koca bulup evlenmek,bu durumdan kurtulmak isterler.bu durum moratoryum kişilğin göstergesidir.
absinthe absinthe
bir ülkenin dış borçlarını ödeyemeyeceğini ilan etmesidir. devletler çeşitli nedenlerle borçlarının anapara ve faizlerini ödeyemeyeceklerini ilan ettiklerinde, borçlularla alacaklılar arasında yapılan anlaşma neticesinde borçların vadesinin uzatılması işlemi de moratoryum olarak adlandırılır.
mir mir
borçların ertelenmesi. türkiye'de konuşulması tabu olan konulardan. faiz ödemeye bayılıyor bizim devlet erkanı.
berkcel berkcel
ülkenin diğer ülkeler nezdinde bütün itibarını sıfırlayan bir olgudur. durumunuzun iyileştiğini tam olarak kanıtlayana kadar uzun bir süre kimse size kredi vermez, hiç bir ülke size güvenip ortak bir işe girişmez.