müdür beyin yeşil kürkü

don draper don draper
bir türküdür. garip sözlere sahip olmasının yanı sıra oynak bir müziği mevcuttur. sözleri:
müdür beyin yeşil kürkü
yeni çıktı bu türkü
müdür bey izin verdi
söylenecek bu türkü de yanıyom ben
yanma da güzelim yanıyom ben de
mendili salla varıyom ben
bir güzelin uğruna da
verem de oldum ölüyom ben
doyen isg doyen isg
hikayesi şöyleymiş:

reşadiye ilçesinin büşürüm köyünden çok güzel zurna çalan çakır usta ramazan davulunu çalmak üzere elli beş yıl evvel reşadiye bereketli kasabasına gider. o zaman nahiye olan bereketli'de biraz kilolu, kalın mercekli gözlük kullandığı için halk arasında "kör müdür" diye anılan amasyalı bir nahiye müdürü vardır.

çakır usta sahur davulunu coşku içinde çalarak ramazanı yarılamıştır. işte bu sırada nahiyede çakır ustanın bir kadınla ilişki kurduğu söylentisi yayılır ve bundan dolayı müdür çakır usta'yı nahiyeden uzaklaştırır.

hem emeğine karşılık umut bağladığı fitreler ve diğer armağanlar, hem de yeni kurduğu ilişkisinden ayrı kalması sonucunda tepkisini söz konusu türküye dökmüştür.

tokatikinci versiyonu:
.......................................
müdürün uzun kürkü
ilçemizin bereketli kasabası 1940;lı yıllarda bir nahiyedir. ramazan ayı gelir, ramazan davulu çalacak bir mehter aranır. nahiyenin amasya;lı nahiye müdürü, büşürüm köyünden çakır ustayı ramazan davulu çalmak üzere bereketliye getirir. 

çakır usta, o yıllarda oldukça gençtir.
zurnasından çıkan uzun havalar ve oyun havaları birbirini izler.
bu havalar gençleri sevdalandırır; yaşlıları efkarlandırır.
bir genç kızın çakır ustaya sevdalandığı söylentileri yayılmaya başlar.
köyde başlayan bu söylentileri dindirmek için nahiye müdürü çakır ustayı çağırtır ve köyüne gitmesini söyler.
bu olay üzerine çakır usta, günümüze kadar söylenegelen aşağıdaki türküyü yakar. 

müdürün uzun kürkü
yeni çıktı bu türkü
ne kızıyon kör müdür
söylenecek bu türkü 

yanma da güzelim yanıyom ben
mendil salla geliyom ben
bir güzelin uğruna
verem oldum, ölüyom ben 

aşma kırandan aşma
yar seni tanıyorum
her kırandan aşanı
ben seni sanıyorum 

yanma da güzelim yanıyom ben
mendil salla geliyom ben
bir güzelin uğruna
verem oldum, ölüyom ben 

müdür beyin bacası
şima ile kaynama
gel git çakırım gel git
çamurları boylama 

yanma da güzelim yanıyom ben
mendil salla geliyom ben
bir güzelin uğruna
verem oldum, ölüyom ben 

amasyalı evrileceksin
evrilip çevrileceksin
şişman karınlı müdür
kökünden devrileceksin 

yanma da güzelim yanıyom ben
mendil salla geliyom ben
bir güzelin uğruna
verem oldum, ölüyom ben 

şu çakırın zurnası
zuhurlukta ötüyor
şişman karınlı müdür
yeni kanun tutuyor 

yanma da güzelim yanıyom ben
mendil salla geliyom ben
bir güzelin uğruna
verem oldum, ölüyom ben 

çakır zurnaya vurdu
imamlar geri durdu
şişman karınlı müdür
fitire sana kaldı 

yanma da güzelim yanıyom ben
mendil salla geliyom ben
bir güzelin uğruna
verem oldum, ölüyom ben 


www.kulturportali.gov.tr


not :
türkünün pek çok farklı versiyonu var bundan da sözlerin çok vurucu olduğu için sonradan değiştirildiği anlamı çıkabilir.

(bkz: ) komplo teorileri.
:)