müfrit

loss loss
kökeni ifrat'tır. ifrat aşırıya kaçmak, müfrit ise aşırıya kaçan, bir işi haddinden fazla yapan manasındadır.

"müfritler bunun bizi zaafa düşüreceğini ileri sürüyorlar, mûtedillerse gönderilmesini istiyorlardı." hâlide e. adıvar.